Semifinaler i en exceptionell tid kräver en god information!

Semifinalerna i Mästare2022 arrangeras av över 60 utbildningsanordnare i hela Finland 31.1-4.2.2022, och de fördelas dessutom på ett ännu större antal verksamhetsenheter för läroanstalterna. 

Genom att den exceptionella tiden fortsätter kräver semifinalerna i Mästare2022 och arrangerandet av dem att varje aktör har särskild omsorg om hälsosäkerheten. Strävan är att semifinalerna ska arrangeras enligt vad som planerats, men av förståeliga skäl kan även snabba förändringar komma. 

Från Mästare2022-kontorets sida kan man inte uppgöra hälsosäkerhetsinstruktioner för hela Finland, utan de utbildningsanordnare som arrangerar semifinalerna har här en central roll. Varje utbildningsanordnare vet och känner bäst till de aktuella instruktionerna för det egna området.

Det innebär att den läroanstalt som arrangerar en semifinal, och de tävlande och gäster som anländer dit ska vara väl medvetna om de rådande och aktuella instruktionerna. Den läroanstalt som arrangerar semifinalen har en central roll att informera om detta. Mästare2022-kontoret svarar på allmänna frågor. 

För lagledarna hålls en aktualitetsöversikt om semifinalerna 24.1.2022 kl. 13.00 i Teams och genast efter jul sänds mer information också i ett brev till lagledarna. Tävlingschefen i Mästare2022, Tuomas Mäki-Ontto skickar inbjudan till aktualitetsöversikten ännu före årsskiftet.

Vi strävar att förbereda oss på allt så bra som möjligt, men på grund av faktorer som är oberoende av oss har vi inte svar på alla frågor, åtminstone inte ännu.  

Mer info:

Tävlingschef

Tuomas Mäki-Ontto

tuomas.maki-ontto@sataedu.fi

040 199 4401

Du är möjligen intresserad av

Över 350 tävlande tog sig till finalen i Mästare2022

Semifinalerna är nu bakom oss och grenarnas resultat är slutgiltiga. […]

Genomförandet av Mästare2022-semifinalerna i de tävlandes egna läroanstalter utföll väl

På grund av den rådande undantagssituationen genomfördes semifinalerna i Mästare2022 […]

Uppdaterad info gällande logi

Vi har fått väldigt många förfrågningar gällande logibokningar. Vi kommer […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.