104 Transportlogistik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är chaufför, busschaufför, kombinationsfordonsförare, flygplatsarbetare och lagerförvaltare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

#mästare2022 #transportlogistik #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Chaufförer och kombinationsfordonsförare transporterar gods av olika slag i trafiken med en paketbil, lastbil och med en fordonskombination. I arbetet används olika slags lastningsredskap, såsom en truck, kran, styckegodslyft och hjullastare. Till arbetet hör lasthantering, kundbetjäning och terminalfunktioner. Man ska också behärska att använda logistikens telematiska system (GPS-utrustning, olika slags navigeringssystem, smartkort, apparater för trådlös kommunikation).

En busschaufför transporterar passagerare i lokal-, snabbturs-, linje- och beställningstrafik. Busschaufförens arbete är ett serviceyrke.

I sitt arbete följer chauffören bland annat arbetstidslagstiftningen, kör- och vilotidsförordningen, branschens kollektivavtal samt lagstiftning gällande trafiken och säkring av last. Dessutom kan en chaufför söka arbete och lediga tjänster samt göra ett arbetsavtal.

Tävlingen är en individuell tävling.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Chaufförer har ett arbete som är självständigt och ansvarsfullt. De har ansvar för en frakt, ett dyrt fordon, trafiksäkerheten och miljön. De som är yrkesverksamma inom transportbranschen kan:

 • utföra grundläggande underhållsåtgärder på lastbilen och använda de arbetsredskap och -metoder som behövs
 • identifiera de hydrauliska, pneumatiska och elektrotekniska anordningar som finns på lastbilen och deras funktionsprinciper
 • använda textbehandlings-, kalkyl- och presentationsgrafikprogram
 • använda e-post och söka information på internet
 • fungera som en del av det logistiska system som arbetsuppgifterna förutsätter
 • använda logistikens telematiska system
 • vid behov ange fraktberäkningsvikten i sin arbetsuppgift
 • använda de vanligaste transportdokumenten
 • förpacka och tolka de vanligaste förpackningarna och transportenheterna och göra märkningar på dem
 • använda hjälp- och lasthanteringsanordningar som finns i godsterminalen
 • ta emot och förvara gods
 • plocka och sända iväg gods
 • lasta, säkra och lossa olika stycken i lastbilens lastutrymmen enligt författningar och bestämmelser
 • ombesörja ordning och prydlighet i sin arbetsmiljö
 • i sina uppgifter beakta faktorer som inverkar på hälsan, säkerheten och funktionsförmågan
 • i sitt arbete följa principerna om företagsamhet och inre företagsamhet och kvalitetssystemens krav
 • agera enligt anvisningar och bestämmelser i arbetssituationer
 • fungera i kundservicesituationer
 • behärska kunskaper och färdigheter som motsvarar kursen Fhj 1
 • för sin del ingå ett arbetsavtal
 • arbetarskyddsanvisningarna i sin bransch

Av föraren krävs körkort i enlighet med körkortsförordningen och utbildning för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. 

Styrgrupp

 • Juha Hämäläinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Ville Rajala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jouni Mulari, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Juhani Visuri, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Petteri Makkonen, Savon ammattiopisto Sakky
 • Jarmo Iivari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto Ry
 • Timo Repo, Opetushallitus
 • Tuomas Syvänen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Johanna Plyhm, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Jarmo Karonen, Auramaa-yhtiöt
 • Juhani Kuusisto, DB Schenker
 • Tommi Aaltonen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

”Kombinationsfordonsförare Roope anser att självständigheten är det bästa”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.