203 Mediaplanering

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom media-branschen och visuell framställning samt på arbetslivets krav. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare. I yrket betonas kunskaper inom problemlösning, samarbete, kommunikation och växelverkan.

#mästare2022 #mediaplanering #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Den tävlande planerar och förverkligar mångsidiga printbara och digitala material för media-branschen. Uppgifterna kan vara projekt kopplade till exempelvis förpackningar, fordon, textilier och utrymmesplanering.

Tävlingen är individuell.

Krav på kunnande

Krav på kunnande grundar sig på kriterierna för berömlig nivå i grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning i bl.a. följande innehåll:

 • behärskande och samanvändning av grafik-, bildbehandlings- och ombrytningsprogram
 • lämplig användning av vektorgrafik och rastergrafik
 • behärskandet av filer inom olika plattformar
 • baskunskaper för typografi 
 • produktion av informationsgrafik
 • produktion av illustrationer/bildmaterial 
 • användningen av färgprofiler för olika publiceringsplattformar
 • digital utskrift 
 • produktion av material för digital användning samt produktion av webbsidor
 • fotografering och bildbehandling

Dessutom beaktas:

 • arbetets tekniska och visuella kunnande
 • anpassningen av det yrkesmässiga kunnandet
 • ett planmässigt arbetssätt
 • att arbeta självständigt
 • kundbetjäningsfärdigheter och företagsamhet
 • samarbetsförmåga
 • ett säkert och ergonomiskt arbetssätt
 • ekologiska aspekter och hållbar utveckling
 • problemlösningsförmåga
 • en företagsmässig verksamhet

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Kirsi Liljeroos, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Susanna Luonua-Ojalehto, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Ilkka Holopainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Jan Myller, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Minna Alanko-Pirinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Vesa Iltola, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Annukka Ahopalo, Graafinen teollisuus Ry
 • Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
 • Kirsti Koskinen, Jabadabaduu
 • Tuula Sumkin, Opetushallitus
 • Kimmo K. Koskinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Esa Saksola, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

”Den mångsidiga arbetsbilden för en utövare av visuell framställning”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.