305 Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Efter att ha genomför grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan man arbeta inom olika tjänster med vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården.  

#mästare2022 #närvårdare #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sitt agerande befrämja deras hälsa och välmående.

En närvådare arbetar inom social- och hälsovård, omsorg, fostran och rehabilitering.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Tävlingen är en individuell tävling.

Två tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Av de tävlande krävs kunnande om människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna grundar sig på de obligatoriska examensdelarna: Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga och kriterierna gällande kraven på yrkesskicklighet. Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Styrgrupp

 • Outi Puolanne, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Jonna Vuorinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Maire Toivanen, Suomen diakoniaopisto
 • Tuija Puutio, Suomen diakoniaopisto
 • Eeva Virtanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Inke Alaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Johanna Lind, Axxell
 • Merja Sjöblom, Kokemäen kaupunki
 • Kirsi Coco, Tehy ry
 • Heli Saarinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Henna-Kaisa Teelmäki, Attendo
 • Soila Nordstrom, Opetushallitus
 • Helena Öhman, Opetushallitus
 • Kati Minkkinen, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Miia Salovirta, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessote

”Det bästa med nårvårdarens arbete är att hjälpa andra”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.