304 Floristik

Den som avlagt kompetensområdet inom blomster- och trädgårdshandel kan presentera, sälja och prissätta produkter, tillbehör och tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. Hen kan marknadsföra, ge råd åt kunder samt tillverka och sälja binderiarbeten och andra produkter inom branschen. Hen kan hantera växter och säkerställa att de är i försäljningsbart skick samt ta hand om försäljningsutrymmen.

I tävlingen kan även studerande inom yrkesexamen inom trädgårdsbranschen delta. Yrkesbenämningen för yrkesexamen är florist.

#mästare2022 #floristik #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Tävlingsuppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Blomsterbinderi och Arbetet i en butik inom trädgårdsbranschen.  

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Hen kan prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också kunna skapa infomaterial som behövs som stöd i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.

Styrgrupp

 • Anne Halminen, SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Anne Friman, SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Niina Salovaara, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Pasi Kivilompolo, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jenniina Tiikkainen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Leila Alamiekkaoja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Kirsi Vesalainen, Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Tuija Näriäinen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Katri Gummerus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tarja Joro, Rauman KukkaShop Rosa
 • Josefiina Kivero, Kukka-Ulvila
 • Anne Liimatainen, Opetushallitus
 • Säde Alanen, Järviseudun Ammatti-instituutti
 • Tiina Räihä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

”Från trädgårdsmästare till floristmästare”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.