402 Ventilationsinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för ventilationsmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

#mästare2022 #ventilationsinstallation #arbetsglädje

Semifinal

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen utförs tunnplåtsarbeten samt installation av ventilationsanordningar och kanaler samt uppgifter som har med mätningsreglering att göra.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Under tävlingen får de tävlande anvisningar och ritningar utifrån vilka de genomför olika delhelheter och avancerar i tävlingen. Varje delhelhet bedöms. Intyget kan användas till grund för bedömning av yrkesprov vid läroanstalterna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering. I den skriftliga delen ska den tävlande skapa en dellista och prissätta delar med hjälp av programmet Excel.

Styrgrupp

  • Henri Mikkilä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Taisto Koivula, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Henrik Hakala, Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy

”En ventilationsmontör måste ha ett skarpt öga”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.