401 Möbelsnickare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom träindustrin och konstindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är snickare och artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker och verkstäder eller som självständig företagare.

#mästare2022 #möbelsnickare #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen tillverkas en typisk produkt för möbelsnickaren. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin. Den tävlande kan planera de olika arbetsskedena för tillverkningen av produkten samt arbeta på ett säkert sätt. Produkten ska vara klar i tid, måttnoggrann och uppfylla kvalitetskraven. Den färdiga produkten håller hög kvalitet och ska vara säljbar.  

Tävlingsarbetet tillverkas av det material som finns på tävlingsplatsen, och enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Bedömningen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Krav på kunnande (berömlig nivå i examensgrunderna).

En framgångsrik tävlande behärskar följande innehåll i grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- och konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslag, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • planering av tillverkningen
 • grunderna i CNC-programmering, arbetsritningar och -bestämmelser
 • kundinriktad tillverkning
 • centrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetik
 • principerna för hållbar utveckling
 • arbetssäkerhet och -ergonomi

Kunskapskrav:

 • förmåga att läsa ritningar
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning
 • materialkännedom
 • behärskande av de vanligaste verktygen och bearbetningsmaskinerna
 • behärskande av handverktyg och maskiner
 • maskinbearbetnings-, beslag-, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrin
 • användning och programmering av CNC-maskin
 • arbetssäkerhet
 • grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning

Styrgrupp

 • Kari Murro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Petri Pöysti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Reima Mäntyranta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Tero Marttila, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Wili Vuorinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Juhani Horelli, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Jaakko Järvi, Puulon Oy
 • Vesa Kupila, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Marko Varjos, Koulutuskeskus Salpaus
 • Inga Sihvo, Opetushallitus
 • Marko Timonen, Puuseppä

”Ju mer invecklad en möbel är, desto nöjdare är snickaren”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.