406 Elinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

#mästare2022 #elinstallation #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En elmontör utför installations-, drifts- och serviceuppgifter i industrianläggningar, installationsföretag av elnät och i entreprenadfirmor inom elbranschen. Beroende på befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av eldistributionsnät, installation av belysning och apparatur i fastigheter samt olika slags installationer av svagströmssystem, programmering, reparation och kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den omfattande yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer.

Vid elinstallationsarbeten lägger man särskild vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt, att branschens bestämmelser följs och att slutresultatet har en kvalitativt hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, materialkännedom och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentation.

Styrgrupp

 • Marko Lindholm, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Ismo Eskelinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Hannu Leinonen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Ari Hulkkonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Juha Turu, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Seppo Kuusikko
 • Juha Liiten, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Tuomo Lahtinen, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Sami Karjalainen, Kainuun ammattiopisto KAO
 • Vesa Hirvenlahti, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Raimo Narvila, Narvi-Sähkö Ky
 • Sakari Hannikka, ABB

”Omväxlande arbetsuppfigter och problemlösning”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.