410 Anläggning av grönområde

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter inom anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2022 #anläggningavgrönområde #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch där man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll. Tävlingsuppgiften kan bestå av planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Styrgrupp

  • Miikka Kääntä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Mika Rohunen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Ismo Lindroth, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy
  • Sanna Kivistö, Savon ammattiopisto Sakky
  • Susanna Koivusalo, Ahlman
  • Ari Peltola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Niina Salovaara, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

”Trädgårdsmästaren arbetar med stenar och växter”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.