105 Användning av skogsmaskin

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom skogsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är producent av skogsenergi, skogsmaskinsmontör, skogsmaskinsförare och skogsarbetare-skogsserviceproducent.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla att utföra skotning av virke, jordbearbetning och skogsvård med maskin, skogsarbetare eller skogsserviceproducent, producent av skogsenergi eller skogsmaskinsmontör.

#mästare2022 #användningavskogsmaskin #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen. Tävlingsuppgifterna består av arbetsuppgifter som hör till användningen av skogsmaskin. I uppgifterna bedöms teoretiska färdigheter och praktisk arbetsskicklighet.

Kunskaper som bedöms är användning av skogsmaskin, planering av det egna arbete, kvalitetskontroll, behärskande av arbetsmängden, arbetssäkerhet, renlighet, miljö och systematik samt samarbetsförmåga. De maskiner, redskap och den utrustning som används i tävlingsuppgifterna definieras noggrant före tävlingen. Tävlingsuppgifterna är indelade i moduler så att det är möjligt att bedöma dem dagligen.


Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen:

 • skötsel och nyttjande av skog
 • underhåll av skogsmaskiner
 • maskinell avverkning
 • närtransport av virke.
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen

Styrgrupp

 • Markku Anttoora, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jani Kujansuu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Pertti Nissi, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jouni Kortetjärvi, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Juho Helminen, Metsäpalvelu Helminen Oy
 • Jori Rekola, Satakunnan Koneyrittäjät ry, Puunkorjuu Rekola Oy
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry Oy
 • Jussi Ruuttula, John Deere Forestry Oy
 • Juhani Kyrö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

”Skogsmaskinsförare har fritt och ansvarsfullt arbete”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.