105 Användning av skogsmaskin / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 8.30-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Modul 1 / Flervalsuppgift 

Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett. Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, behandling av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin.  

Hjälpmedel för uppgiften:  

 • frågeformulär  
 • anteckningsmaterial 
 • Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5 eller den svenska översättningen “Råd i god skogsvård” (Metsäkustannus, ISBN:9789526612225). Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt.  
 • Maastotaulukot, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 6. eller nyare upplaga, ISBN 978-952-338-033-2 eller den svenska översättningen Fälttabeller, Råd i god skogsvård, (Metsäkustannus, ISBN 9789526612362). Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt. 
 • Servicebok/Manual, John Deere 1070G / 1170G Final Tier 4, F708873 (11/2020) +bilagor. Sidhänvisning efteråt.  

Tid för uppgiften: 60 min + 5 min för att bekanta sig  
Poäng: 40 p 

Modul 2 / Beståndsvårdande avverkning (John Deere E SIM4 modellens simulator) 

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i maskinell upparbetning av virke. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 20 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.  

Händelser, situationer och inställningar 
Området som ska gallras har märkts ut med röd färg och de märkta träden ska avlägsnas. Avverkningen påbörjas från figur 1. Stockarna kapas i enlighet med drivningsanvisningarna till olika virkessortiment, med beaktande av mått- och kvalitetskraven.  

Simulatorinställningar 
I uppgiften används en brukssimulator. Inga inställningar justeras på simulatorn under uppgiften.  

Grundinställningar 
Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70. 

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen. 

Tid för uppgiften: 20 min + 5 min för att bekanta sig  
Poäng: 30 p 

Modul 3 / Maskinell närtransport med skotare  (John Deere E SIM4 modellens simulator) 

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i skotning av virke. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 20 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Händelser, situationer och inställningar
Den tävlande ska utföra skotningen enligt de givna drivningsinstruktionerna.

Simulatorinställningar
I uppgiften används en brukssimulator. Inga justeringar görs på simulatorn under uppgiften.

Grundinställningar
Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Tid för uppgiften: 20 min + 5 min för att bekanta sig  
Poäng: 30 p 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

 • Uppgift 1. Poäng utifrån den tävlandes svar.  
 • Uppgift 2. Simulatorn poängsätter den utförda övningen. 
 • Uppgift 3. Simulatorn poängsätter den utförda övningen.

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 0% 

Kvantitativ bedömning 100% 

Bedömningen görs av 4 domare. 

Grenens tidtabell

 • 8:30 De tävlande anländer till tävlingsplatsen
 • 8:45 Kaffe och allmän info åt de tävlande och åt tränarna via Teams
 • 9:00 – 10:00 Teoriuppgift via Microsoft Forms görs på dator, länken skickas per e-post
 • 10:15 – 11:45 Simulatoruppgift enligt tidtabellen
 • 11:45 – 12:30 Lunch, obligatorisk för alla
 • 12:30 – 14:45 Simulatoruppgift enligt tidtabellen
 • 14:45 Eftermiddagskaffe
 • 15:00 Resultatet beräknas centraliserat Keuda / Juhani Kyrö
 • 16:00 De inofficiella resultaten publiceras genast när de är färdiga

Material och maskiner

 • Tävlingsarrangören skaffar en John Deere Sim4 simulator.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.