607 Maskinmontering och underhåll

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningen i grundexamen är Maskinmontör.

Arbetsplatsen kan vara till exempel inom pappersindustrin, gruvindustrin samt inom olika slags underhållstjänster och arbete med uppgifter som har att göra med maskinmontering och underhåll.

#mästare2022 #maskinmonteringochunderhåll #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen för maskinmontering och underhåll grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.  En maskinmontör arbetar med installations-, ibruktagnings- och underhållsuppgifter inom industrianläggningar och företag inom underhållsbranschen. Enligt befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna vara installation av mekaniska maskinelement, smörningsservice eller installationsarbeten med hydraulik och pneumatik.


Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i formen av problemlösning. Utmaningarna gäller val av material, installations- bruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande del-områden:

 • förmågan att läsa bilder och grafer/scheman
 • mekaniska maskininstallationer och lagerarbete
 • installationsuppgifter med hydraulik och pneumatik
 • Problemlösningsförmåga
 • mätningar gällande övervakning av skicket

Styrgrupp

 • Jari Honkanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Mikko Ruusunen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jyrki Mänttäri, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Ismo Kumakari, SKF
 • Anssi Mikkola, Koulutuskeskus Salpaus
 • Tommi Backman, Koulutuskeskus Salpaus
 • Anu Lääveri, Teknologiateollisuus ry
 • Kari Hyytiä, Teollisuusliitto
 • Arto Laamanen, Hydac Oy Finland
 • Antti Lyhteilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Hannu Huohvanainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Veikko Koivukangas, Turku

”En maskinmontör hanterar även större maskiner”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.