P2 Fastighetsskötsel

Uppgifterna i grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Yrkesbenämningar inom grundexamen är lokalvårdare, hemvårdare och fastighetsskötare.

Arbetsobjekt kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, hälso- och sjukvårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen.

#mästare2022 #fastoghetsskötsel #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsservicebranschen är ett brett och mångsidigt yrkesområde med många olika typer och nivåer av arbetsuppgifter. Fastighetsskötare arbetar med uppgifter inom skötsel-, underhålls-, reparations- och kundbetjäningsuppgifter.

Fastighetsskötare arbetar bland annat inom fastighetsskötsel- och fastighetsserviceföretag, inom kommuner och industriföretag. Till fastighetsskötarens arbetsbild hör underhåll av uteområden, små service- och reparationsarbeten samt kontroll av fastigheters teknik i enlighet med serviceavtal och beskrivning.

En fastighetsskötare har mångsidiga grundläggande yrkesfärdigheter inom fastighetsservice. En fastighetsskötare kan anpassa sina kunskaper och färdigheter beroende på arbetssituationen. Av en fastighetsskötare krävs en självständig och ansvarsfull arbetsstil, ett tekniskt kunnande samt samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter. Tävlingsuppgiften görs individuellt.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov. Utgående från erhållet intyg från tävlingen kan den studerande / den tävlande begära om erkännande av kunnande.

Tävlingen har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter grundar sig på Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för fastighetsskötsel och nivån nöjaktiga gällande kraven på yrkesskicklighet. I grenen betonas uppgifter inom underhåll, service och reparation samt kundbetjäning. Tävlingsuppgifterna görs i nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifterna baserar sg på arbetslivets krav. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Styrgrupp

  • Erno Järvistö, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
  • Ville Huhtala, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
  • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
  • Petri Seppänen, Ammattiopisto Live
  • Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
  • Jani Ilomäki, Würth
  • Antti Veirto, Palvelualojen ammattiliitto PAM
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus

”Fastighetsskötaren har ett mångsidigt jobb”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.