201 CAD-planering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i teknisk planering. Examensbenämningen i grundexamen är planeringsassistent.

Arbetsplatsen kan vara till exempel en ingenjörsbyrå, ett företag inom byggnadsbranschen eller en planeringsbyrå i en stad, en kommun eller inom staten.

#mästare2022 #cadplanering #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen CAD-planering tävlar man i att producera planeringsdokument. Dokumenten som ska produceras kan vara ritningar, skriftligt material eller 3D-modeller som används vid framställning och marknadsföring av olika produkter. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också omfatta produktion av kalkyler, presentationsgrafik eller skapande av 3D-utprintningar.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller och i uppgifterna krävs inget omfattade teoretiskt kunnande.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom byråtjänster och teknisk planering. En framgångsrik tävlande ska kunna

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar samt för marknadsföring
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar
 • göra ändringar i ritningar
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik
 • dra nytta av olika anvisningar och standarder i sitt arbete
 • använda de vanligaste måttredskapen
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
 • använda moderna utrustning och moderna hjälpmedel för 3D-teknologi, som t.ex. 3D-scanners, 3D-printrar ocg XR-lösningar.

Förutom dessa krav ska en tävlande också kunna

 • förstå och följa givna anvisningar
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation
 • följa givna säkerhetsanvisningar
 • vara initiativrik

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Matti Kyytinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jouko Raappana, Ammattiopisto Lappia
 • Nina Tuupanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marjo Jenni, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto
 • Keijo Johansson, Maker 3D
 • Maarit Pylkkänen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Timo Heikkilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

”En CAD-ritare måste vara noggrann”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.