306 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare. I grenen för rengöringsservice sker tävlingen inom yrkesbenämningen för lokal- och hemvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra kundobjekt.

#mästare2022 #rengöringsservice #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika omgivningar och miljöer, samt andra rengörings- och fastighetsserviceuppgifter utgående från kundens behov. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Styrgrupp

 • Tuija Peni, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Niina Kulmala, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Sirpa Liuska, Oulun palvelualan opisto
 • Nina Haapanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Rauni Lehistö, Ammattiopisto Live
 • Terhi Nokkala, Huittisten kaupunki
 • Tuula Koivunen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Ulla Simula, DiakonSiivous
 • Sari Stalder, Opetushallitus
 • Minna Kyllinen
 • Katja Piiparinen, Savon ammattiopisto Sakky
 • Leena Sinervaara, Turun ammatti-instituutti

”Saara blev intresserad av städning och studentkåren”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.