407 Husbyggnad

Uppgifterna i denna gren baserar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Yrkesbenämningen för grundexamen är husbyggare.

En husbyggare arbetar på nybyggnads- och renoveringsbyggplatser med olika timmermansarbeten, arbeten inomhus och betong- och murningsarbeten, från startskedet till arbetets färdigställande. En husbyggares arbetsplats kan till exempel vara som yrkesutövare i ett företag eller som egenföretagare.

#mästare2022 #husbyggnad #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fokus för innehållet i tävlingsuppgifterna ligger i husbyggarens breda arbetsbild innehållande arbetsuppgifter som kräver ett gediget yrkeskunnande. Uppgifterna utarbetas så att de så långt som möjligt påminner om verkliga arbetsuppgifter för en husbyggare och murare.

Husbyggare arbetar på byggplatser för nybyggnation och renovering och utför olika byggnadsarbeten, från inledningsskedet till arbetets färdigställande. Till det omfattande uppgiftsfältet hör alla arbeten vid hus- och betongbyggande, murning samt montering av byggprodukter. Särskilt murningsarbete är ett av byggbranschens mest krävande och traditionella hantverksyrken.

I husbyggarens yrke krävs mångsidiga hantverksfärdigheter, stilkänsla, tålamod, omdöme, organiseringsförmåga, envishet samt kunnande om hållbar utveckling. Det är viktigt att känna till och följa arbetarskyddsförfattningarna.

Arbetsmiljön varierar enligt byggobjekt. Husbyggarna arbetar både inomhus och utomhus i omväxlande väderleks- och andra förhållanden. Tidvis kan man i arbetet utsättas för drag, kyla, fukt, värme och buller. Husbyggaren använder olika byggnadsverktyg, mätanordningar, apparater och maskiner i sitt arbete med träbyggande, betongbyggande, elementbyggande och murning. För att flytta och lyfta tunga material används maskiner som hjälp. En husbyggare ska klara av att arbeta både självständigt och i grupp.

Arbetsplatser för husbyggare finns i byggfirmor, inom byggnadsproduktindustrin, den offentliga sektorn samt som självständig yrkesutövare.

Tävlingen är en individuell tävling men den tävlande har beroende på uppgiften vi behov tillgång till en assistent.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom byggnadsbranschen:

 • grundläggningsarbeten
 • arbeten i stomskedet
 • ytterbeklädnads- och takarbeten
 • murning

Styrgrupp

 • Mika Lehti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Ossi Lindberg, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Veijo Matala, Ammattiopisto Lappia
 • Mika Karjalainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ere Nieminen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kimmo Lang, Rakennusteollisuus RT ry
 • Timo Fagerdahl, Rakennusliitto
 • Tero Määttä, YIT
 • Johan Lehtonen, Würth
 • Arto Pekkala, Opetushallitus
 • Jari Toivakainen, Vantaan ammattiopisto Varia
 • Antti Ketola
 • Antti Simula, RS-rakennus Oy
 • Jorma Janetzko, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

”Husbyggarens mångsidiga uppgifter”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.