407 Husbyggnad / Semifinal

Tid

Torsdag 3.2.2022 kl. 9.00-15.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften är att tillverka två produkter av material som allmänt används inom byggnadsbranschen.  

Den första produkten på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. 

Tävlingen är individuell, och man tävlar i ett utrymme som klassificeras som en byggarbetsplats, där alla föreskrifter för byggnadsbranschen följs. 

Modul 1. Timmermansarbete 

Som timmermansarbete ska den tävlande tillverka en plintgrund och pelarform enligt bild. Pelaren placeras centralt i förhållande till plinten. Den tävlande gör de mätningar som behövs genom att använda vanliga handverktyg såsom måttband, vinkelhake, vattenpass osv. Den tävlande använder även en batteridriven borrmaskin, en laddare och ett reservbatteri. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning samt beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter.  

Modul 2 Murningsarbete 

Som murningsarbete tillverkas en konstruktion enligt bilden. Den tävlande gör murningsarbetet genom att använda de vanligaste verktygen för murare såsom murslev, fogslev, rengöringsborste, tegelskärare, måttband, vinkelhake, vattenpass osv. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning samt beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 20% 

Kvantitativ bedömning 80% 

Bedömningen görs av 3 + 3 domare. 

Exempel på bedömningen: 
I alla uppgifter använder man bedömningskriterierna berömliga 5 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och ritningsenlighet. 

Uppgiftshelheten i tävlingen bedöms på skalan 0-100 p, vardera modulen ger 0-50 p, och av det är 20 % kvalitativ bedömning och 80 % kvantitativ bedömning. Antalet mätpunkter är ca 10 st/modul. Den kvalitativa bedömningen gäller företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa, arbetssäkerhet och det allmänna intrycket av den färdiga uppgiften. Den kvantitativa bedömningen gäller måttnoggrannhet, lodräthet, bredd-, längd- och korsmått. I murningsarbete är bedömningen kvantitativ ifråga om måttnoggrannhet, lod- och vågräthet, ytornas jämnhet, prydlighet och fogarnas jämnhet.  

Poängavdrag görs för de delar som saknas.  

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 2,5 + 3 timmar (9:00-15:00). 

Material och maskiner

  • Material som används i timmermansarbetet är 22×100 och 50×100, samt skruvar (Torx) som används för fastsättning.  
  • Material som används i murningsarbetet är NKH 270x130x75 och murbruk M100/600 som tävlingsarrangören ser till alla tävlande får till tävlingsplatsen. 
  • Den tävlande har personliga handverktyg (för timmermans- och murningsarbete), arbetsunderlag (bock eller sågningsbord) och en sladdlös borrmaskin. Andra maskiner eller apparater får inte användas. 
  • På grenområdet har varje tävlande ett märkt ca 4x4m stort område. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
  • Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.  
  • Skisseringsredskap, pennor, papper och kalkylator (Om användning av telefonen som kalkylator kommer följeslagarna och domarna överens om vid morgonträffen före tävlingen börjar). 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.