N1 Flygplansservice

Yrkesuppvisningen grundar sig på grundexamen i flygmekanik.

#mästare2022 #flygplansservice #arbetsglädje

Allmän beskrivning av yrkesuppvisningen

Till en flygplansmekanikers arbetsuppgifter hör att på flygplan utföra intervall- och driftsunderhåll, flyginspektioner, utbyte av utrustning, ändringsarbeten samt felreparationer. En flygplansmekaniker kan även delta i tillverkningen av ett flygplan eller dess utrustning.

Flygplansmekaniker kan bli anställda av flygbolag, flygunderhållsföretag, försvarsmakten eller gränsbevakningen.

”Flygplansmekanikern sköter om planens flygvalbarhet”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.