206 Produktion av webbsidor

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningen i grundexamen kan vara datanom eller programutvecklare.

Arbetsplatser kan vara till exempel programutvecklingsuppgifter inom programmeringsbranschens företag, inom den offentliga sektorn, vid reklambyråer eller andra motsvarande företag.  

#mästare2022 #produktionavwebbsidor #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Produktion av webbsidor är en mångsidig gren som kräver att de tävlande har förmågan att skapa webbapplikationer/-lösningar som är trevliga att använda, responsiva och fungerar väl tekniskt.

Den tävlande bör ha god kännedom om de olika skedena i processen med att producera bra webbapplikationer/-lösningar.

Tävlingen är en individuell tävling.

Semifinalerna arrangeras vid de tävlandes egna läroanstalter.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna skapa en noggrann uppfattning om kunden, produktens informationsinnehåll och tjänster, användarmålgruppen samt den centrala verksamhetsidén.

Den tävlande ska kunna skapa en grundläggande designskiss (eng. wireframe), layout-planen för grund- och/eller första sidans användargränssnitt, bestämma vilka teknologier (t.ex. programmeringsspråk och programvara) som ska användas när produkten skapas.

Den tävlande sammanställer webbapplikationen/-lösningen genom att använda olika teknologier och program. Den tävlande testar webbapplikationen/-lösningen med olika webbläsare, terminaler och med validerare. Den tävlande publicerar webbplatsen på servern och presenterar den för kunden. Den tävlande bör behärska frågor som har att göra med servrar och databaser.

Den tävlande gör upp den dokumentation som behövs för underhåll av tjänsten och instruerar kunden i hur man tar webbplatsen i bruk och hur den används. Den tävlande ska ha de interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete och i tävlingssituationen visa prov på företagsamhet. I arbetsutförandet ska den tävlande beakta de ergonomiska aspekter som har att göra med den egna arbetshälsan.

Förutom ovannämnda färdigheter ska den tävlande också kunna:

 • beakta dataskyddet och de vanligaste standarderna
 • förverkliga webbapplikationen/-lösningen genom att dra nytta av den färdiga planen
 • beakta de rådande trenderna i branschen
 • beakta applikationens/lösningens tillgänglighet och användbarhet
 • skapa webbapplikationer/-lösningar som uppdateras via en webbläsare
 • producerar och/eller drar nytta av mediefiler som behövs i tjänsten
 • skapar interaktiva element för applikationen/tillämpningen, t.ex. animationer
 • förmåga till projekthantering och kunna arbeta i team
 • problemlösningsförmåga
 • koppla ihop applikationen/tillämpningen med program för sociala medier
 • dra nytta av versionskontroll.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Keijo Salakari, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Mikko Ulvi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Juha Partanen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Sari Mattsson, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sari Paunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Heikki Jylänki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Margit Tennosaar, Business college Helsinki
 • Matti Seise, Business college Helsinki

”Från yrkesinstitut till universitet”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.