206 Produktion av webbsidor / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 8.30-15.45

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

I förhands- och semifinaluppgiften planerar och förverkligar man en webbtjänst för ett företag i metallbranschen. Företaget håller på att genomgå en generationsväxling, och samtidigt vill man modernisera företagets image och webbtjänster.  

Uppgift: 

 • förverkliga användargränssnitt 
 • förverkliga webbplatsen så den är funktionell 
 • skapa en databas samt söka och bearbeta uppgifter som finns i databasen 

Bedömningen av förhandsuppgiften är till vissa delar kvalitativ. I de andra delarna används i huvudsak kvantitativ bedömning. En del av bedömningen sker med hjälp av program (t.ex. valideringar).  

Programmeringsspråk: HTML5, CSS3, Javascript, Node.js eller PHP samt SQL.  

Uppgiften returneras till nätservern. Varje tävlande får ett eget användar-ID till servern. 

Bedömning

Förhandsuppgift: Planering av webbplats och förverkligande av användargränssnitt 

Tidtabell 

14.12.2021-17.1.2022 

Den tävlande gör förhandsuppgiften på egen tid och returnerar den enligt anvisningar till semifinalservern.  

Förhandsuppgiften publiceras och skickas åt de tävlande per e-post i mitten av december 2021, och uppgiften ska inlämnas senast 17.1.2021 kl. 23.59. Förhandsuppgiften bedöms under tiden 24-28.01.2022. Resultaten publiceras i samband med lottning av semifinaluppgiften.  

Bedömningskriterier 

 • CIS poängsättning 35 poäng  

Semifinaluppgift: Front-End -förverkligande 

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Front End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.  

Tidtabell 

Tid för uppgiften: 2 h 30 min 

Bedömningskriterier 

 • Webbläsarsidans förverkligande och programmering (HTML5, CSS3, JavaScript och bibliotek, osv.)  
 • CIS poängsättning 25 poäng  

Semifinaluppgift: Back-End -planering och -förverkligande 

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Back End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.  

Tidtabell 

Tid för uppgiften: 3 h 

Bedömningskriterier 

 • Serversidans programmering och databaser (JSON, PHP/Node.js och MySQL, osv.)  
 • CIS poängsättning 40 poäng 

Grenens tidtabell

14.12.2021- 17.1.2022 Förhandsuppgift (Planering av webbplats och förverkligande av användargränssnitt) 

Den tävlande gör förhandsuppgiften på egen tid och returnerar den enligt anvisningar till servern. Förhandsuppgiften publiceras och skickas åt de tävlande per e-post i mitten av december 2021, och uppgiften ska inlämnas senast 17.1.2022 kl. 23.59. Förhandsuppgiften bedöms under tiden 24-28.01.2022, och resultaten publiceras i samband med lottning av semifinaluppgiften. Förhandsuppgiften utnyttjas i semifinaluppgiften.  

2.2.2022 Semifinal (Front-End -förverkligande och Back-End -planering och -förverkligande).  

 • Morgoninfo kl. 8:30-9:00  
 • Tid för att genomföra uppgiften kl. 9:00-11:30  
 • Lunch kl. 11:30-12:15  
 • Info kl. 12:15-12:30  
 • Tid för att genomföra uppgiften kl. 12:30-15:30  
 • Sammandrag av dagen kl. 15:30-15:45  
 • Förbindelserna och programmen testas föregående dag.  

Material och maskiner

Dator och de program som behövs. De program som behövs preciseras i beskrivningen av förhandsuppgiften och i semifinalinbjudan. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig till semifinalorten: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Den tävlande får ta med sig en egen dator som har USB-port och egna program. Den studerande ska kontrollera att den egna semifinalplatsen har ett nätverk som den egna datorn får kopplas till. Vi rekommenderar att man använder en egen mobil bredbandsanslutning.  
 • skisseringsredskap, pennor och papper 

Information om vilka program som behövs för uppgifterna meddelas i semifinalinbjudan. Datorn ska ha åtminstone kodeditering (t.ex. Visual Studio Code, Notepad++), dataöverföringsprogram och webbläsaren Chrome. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.