202 Mediateknik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare.

#mästare2022 #mediateknik #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, kompetensområdet för grafisk kommunikation.

I tävlingen beaktas arbetslivets krav, företagsamhet, kundbetjäning, arbetsförmåga, ergonomi, internationalism och principerna för hållbar utveckling. Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven för berömliga kunskaper i examensgrunderna.

Uppgifterna uppgörs i nära samarbete med arbetslivet.
Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Under tävlingen genomför den tävlande olika uppgifter inom mediebranschens grafiska tryckproduktion, digitaltryck och tejpning samt efterbehandling.  Den tävlande kan också skapa, behandla och bearbeta publikationer som ska tryckas eller skrivas ut. Den tävlande beaktar olika kvalitetskrav, kraven på tryckarbeten och material samt följer bestämmelserna om arbetarskydd i sitt arbete. Den tävlande kan beakta principerna för hållbar utveckling.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Veijo Laitila, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Klaus Sjöblom, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Markku Tiihonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
  • Jari Kuivalainen, Plusprint
  • Jukka Tuokko, Turun ammatti-instituutti
  • Johanna Jeronen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Timo Hurme, Stadin ammattiopisto

”YouTube-entusiasm ledde till mediebranschen”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.