P3 Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2022 #affärsverksamhet #arbetsglädje

Allmän beskrivning av grenen

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Hon/han har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer. En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informerar kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för N1-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet.  Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande eller delyrkesprov på basis av det intyg som ges.

Styrgrupp

 • Birgitta Lautaoja, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Anna Taimi, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Margit Heimo, Ammattiopisto Live
 • Hennamari Antila, Kiipulan ammattiopisto
 • Neea Kähkönen, PAM
 • Maria Nurmi, Satakunnan Osuuskauppa
 • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Tiina Pyyny, Ammattiopisto Luovi
 • Matti Kauppinen, Ammattiopisto Luovi
 • Tarja Heikkinen, Opetushallitus

”Restaurangföretagare genom merkonomstudierna”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.