310 Företagsamhet

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag. I alla grundexamina kan man avlägga studier i företagsamhet och lära sig färdigheter i företagsamhet i anslutning till den egna branschen.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen vara ett eget företag eller personen kan vara anställd.

#mästare2022 #företagsamhet #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I finaltävlingen i grenen företagsamhet ordnas en tre dagar lång händelserik och innovativ tävling som förutsätter entreprenöriella arbetssätt och företagsamhetskompetenser. I tävlingen fokuserar man på den studerandes egna företagsamhetsfärdigheter, förmåga att söka kundorienterade, hållbara och ekonomiskt lönsamma lösningar samt på den studerandes målmedvetna grepp när det gäller att ta ansvar för sin verksamhet och dess konsekvenser.

De studerande tävlar i tvåmannalag och utvecklar en ny affärsidé. De utarbetar en affärsverksamhetsplan och presenterar den. Dessutom kan deltagarna lösa uppdrag från samarbetsföretag. Grupperna utför tävlingsuppgifterna genom att analysera och utveckla dessa företag.

Tävlingen är en partävling. Antalet deltagare är inte begränsat.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i företagsamhetsgrenen grundar sig på kravnivån berömliga i examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbete som kräver spetskompetens i de yrkesinriktade grundexamina. Tävlingarna och aktivitetsuppgifter som utförs under tävlingsdagarna erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan avlägga yrkesprov under semifinalen eller finalen.

Företagsamhetsgrenens kunskapsområden:  

 • kan bedöma egna styrkor och sitt kunnande
 • söka och kläcka idéer till möjligheter för affärsverksamhet
 • utveckla en affärsidé och göra en affärsverksamhetsplan för denna
 • presentation av affärsverksamhetsplan (pitching)
 • uppgöra de dokument som krävs för att starta ett företag

Den tävlandes kunnande omfattar t.ex. att:           

 • kunna agera på ett initiativrikt och ansvarsfullt sätt som medlem i ett team
 • vara kreativ, ha problemlösnings- och samarbetsförmåga
 • kunna skapa nätverk
 • ha lönsamhets- och finansieringskunnande
 • vara försäljnings- och serviceinriktad
 • kunna uppträda och förhandla
 • kunna utvärdera och utveckla sin egen verksamhet.

Styrgrupp

 • Maija Viinikkala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jarkko Rintala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Pekka Karukka, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jukka Vehmas, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mimmi Heiniö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Risto Pulkka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Juha Jokinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Tuija Laukkanen, Opetushallitus

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.