308 Visuellt försäljningsarbete

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom konstindustribranschen. Examensbenämningen i grundexamen är artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen vara vid olika organisationer i konstindustri- eller handelsområdet till exempel inom kundbetjäning/försäljning, visuellt försäljningsarbete, inom tillverkningsuppgifter eller produktrådgivning.

#mästare2022 #visuelltförsäljningsarbete #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målsättningarna och bedömningskriterierna för nivån berömliga i grundexamen i affärsverksamhet och utbildningsprogrammet för merkonom. Den tävlande genomför en upplevelsefull, kommersiell och estetiskt högklassig presentation och/eller kampanj som beaktar aktualiteter, stilar och trender.

Den tävlande använder arbetsredskap, kommunikationsredskap och tillämpningsprogram för visuellt försäljningsarbete och beaktar återanvändningen av de material hon/han använder. Den tävlande skapar stödmaterial i enlighet med varumärket till de presentationer hon/han genomför och tillämpar demonstrationsteknik för visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna utvärdera sitt eget arbete och kunna agera i olika interaktionssituationer.

Tävlingen genomförs individuellt.

Krav på kunnande

Krav på kunnande inom grenen är: förmåga att beakta uppdraget, målgruppen och företagets affärsidé, visuella färdigheter, produktion av kommersiella och upplevelsemässiga produktpresentationer, produktion av kundinformation, arbetssäkerhet och ergonomi samt behärskande av arbetsprocessen.

Styrgrupp

  • Satu Yrjälä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Nora Heikkinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Outi Manninen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Tuija Laukkanen, Opetushallitus
  • Mirjami Lehikoinen, Perho liiketalousopisto
  • Tarja Vainiopää, Savon ammattiopisto Sakky
  • Maria Nurmi, Satakunnan Osuuskauppa
  • Kirsi Salmelainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

”En artesan måste ha ett konstnärligt öga och kontroll över tekniken”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.