308 Visuellt försäljningsarbete / Final

Finalister

Juho Mäkelä

WinNova

Sara Pirttimäki

WinNova

Melissa Ribeiro

Yrkesakademin i Österbotten

Helmi Räisänen

WinNova

Sini Taskinen

Hyria

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Uppgiften är att genomföra upplevelsemässiga och kommersiella exponeringar för olika målgrupper. Tävlingen består av fem moduler som genomförs som individuella arbeten. Varje modul består av tre olika helheter som bedöms, helheterna som bedöms är genomförande av arbetsuppgiften, arbetsprestation och resultat samt självbedömning. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom Konstindustrin. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen Visuellt försäljningsarbete. Examensdelen Visuellt försäljningsarbete kan även ingå i grundexamen i affärsverksamhet. 

Uppgifterna bygger på tidigare uppgifter i Mästaretävlingen. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa  och den kvantitativa bedömningen. 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5% 

 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling 
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 22 timmar. 

Tisdag 17.5 Modul A kl. 08.00-11.15

 •  kl.  08.00 Företagaren presenterar sig och berättar om företaget
 • kl.  08.15 tävlingsuppgiften påbörjas
 • kl.  11.20 lunch
 • Modul B kl. 12.30-14.30 digimaterialuppgiften
 • kl. 14.30 domarintervjuer fr.o.m. kl 14:30 och framåt

Onsdag 18.5 Modul C 08.00-11.15

 • Kl. 08.00-08.15 företagaren presenterar sig
 • Kl. 08.15 tävlingsuppgiften påbörjas
 • Kl. 11.20 lunch
 • Modul D: 12.30-14.00
 • Kl.14.00 domarintervjuer fr.o.m. kl 14 och framåt

Torsdag 19.5 Modul E klo 08.00-11.00

 • Kl. 08.00-08.15 företagaren presenterar sig
 • Kl. 08.15 tävlingsuppgiften påbörjas
 • 12:00-13:30 Lunch
 • 15:00-16:30 Avslutningsceremoni och prisutdelning

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde 

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas varje dag. 

Den tävlande ska ta med sig  

Den tävlande behöver inte ta någonting med sig till tävlingsplatsen.  

Praktiska råd

Tekniska problem 

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen. 

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Extern utrustning 

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.  

Telefoner 

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Datafiler och utskrifter 

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet. 

Domare

 • Huvuddomare, Outi Manninen, OSAO
 • Virve Arvola, Visualistit ry
 • Mirjami Lehikoinen, Perho 
 • modul A och B, Johanna Tolkki ,Viipurinpuiston verhoomo
 • modul C och D, Heidi Ahlbom, Heidi A. Desing
 • modul E, Krista Laivuori-Saari, Artemiia

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/Bygga upp en mässmonter, 25 poäng 

Uppgiftbeskrivning

Uppgiften är att planera och förverkliga en mässmonter med samarbetspartnerns produkter. Företaget lanserar nya produkter och tjänster på sin avdelning. Företaget vill berätta om dessa för konsument- och företagskunder. Både tävlingsuppgiften och tävlingsområdet är identiska. Den tävlande bestämmer själv vilka möbler, vilken utrustning och vilka produkter hen använder i sin exponering. När den tävlande har blivit klar med tävlingsprestationen ska hen föra alla oanvända möbler, redskap och produkter till en anvisad plats, så att endast mässmontern som ska presenteras för domarkåren är kvar på den tävlandes område. Den tävlande ska producera den kundinformation som krävs till mässmontern samt beakta att den ska vara i enlighet med varumärket. I arbetsprestationen ska man beakta: företagsamhet, arbetssäkerhet, arbetshälsa, hållbar utveckling och behärskande av arbetsprocessen. I slutresultatet är det viktigt att det är säljbart, informativt, upplevelsefullt och trendigt samt har ett synligt visuellt uttryck. Produkterna ska hållas i säljbart skick. Prisetiketterna som finns på produkterna får inte tas bort. Den tävlande väljer själv på vilket sätt hen producerar kundinformation till exponeringen. För produktion av kundinformationen får man använda redskap för textning, tusch, papper, en egen dator för varje tävlande, nätuppkoppling och en gemensam färgprinter. De tävlande har tillgång till Office-programmen och Canva. 

Modul B/Digimaterial, 20 poäng

Uppgiftbeskrivning

Uppgiften är att planera och förverkliga digitalt material för en produkt som ett företag ska lansera. Vid dagens slut följer en domarintervju, och då ska den tävlande kunna presentera och motivera sina lösningar i förverkligandet av exponeringen. Hen ska också bedöma sitt eget kunnande i visuellt försäljningsarbete genom att ta fram sina starka sidor och utvecklingspunkter i arbetet.  

Modul C/Bordsexponering, 25 poäng

Uppgiftbeskrivning

Uppgiften är att planera en bordsexponering av samarbetspartners produkter samt planera kundinformation i enlighet med varumärket till stöd för det visuella försäljningsarbetet. Det är meningen att exponeringen ska vara upplevelsemässig, kommersiell och estetisk. Den tävlande ska beakta samarbetspartnerns berättelse/story och skapa ett lämpligt visuellt uttryck av den i materialen. Både tävlingsuppgiften och tävlingsområdet är identiska. Den tävlande bestämmer själv vilka möbler, vilken utrustning och vilka produkter hen använder i sin exponering. När den tävlande har blivit klar med tävlingsprestationen ska hen föra alla oanvända möbler, redskap och produkter till en anvisad plats, så att endast den bordsexponering som ska presenteras för domarkåren är kvar på den tävlandes område. Efter arbetsprestationen ska den tävlande ta foton av exponeringen inför uppgiften på eftermiddagen.  

Modul D/Publicering i sociala medier, 15 poäng 

Uppgiftbeskrivning

Uppgiften är att planera och förverkliga en publicering i sociala medier av de foton som den tävlande tagit. Den tävlande ska smidigt och innovativt använda de möjligheter som sociala medier ger som verktyg i visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna motivera sina valda dekorations- och exponeringslösningar i modul C samt publiceringen i sociala medier i modul D med de givna kriterierna som utgångspunkt samt identifiera styrkor och utvecklingspunkter i det egna arbetet.  

Modul E/Sidomaterial, 15 poäng

Uppgiftbeskrivning

Uppgiften är att producera sidomaterial som passar ihop med affärens image, allt med ett enhetligt visuellt uttryck. Den tävlande ska visualisera och förverkliga sin planerade helhet på tävlingsområdet med de apparater och material som finns på plats. Den tävlande ska kunna motivera det sidomaterial som hen gjort och sina genomförda lösningar i modul E med de givna kriterierna som utgångspunkt samt identifiera styrkorna och utvecklingspunkterna i det egna arbetet.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.