308 Visuaalinen myyntityö / Finaali

Finalistit

Juho Mäkelä

WinNova

Sara Pirttimäki

WinNova

Melissa Ribeiro

Yrkesakademin i Österbotten

Helmi Räisänen

WinNova

Sini Taskinen

Hyria

Finaalipaikka

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Tehtävänä on toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja erilaisille kohderyhmille. Kilpailu muodostuu viidestä moduulista, jotka toteutetaan yksilötöinä. Jokainen moduuli muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, joita ovat työtehtävän toteuttaminen, työsuoritus ja tulos ja itsearviointi. 

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu Taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu Visuaalisen myyntiyön –tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon. 

Tehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana. Lopullisista arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo kokouksessaan. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kolme tuomaria kerrallaan osallistuu laadulliseen ja määrälliseen arviointiin. 

Laadullista arviointi ja määrällistä arviointia 
 

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5% 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Kilpailuaika on yhteensä 22 tuntia. 

Maanantai 16.5.2022

 • 11.00–15.00 Kilpailijoiden ja joukkueenjohtajien akkreditointi
 • 14.00–16.00 Kilpailijoiden, tuomareiden ja lajin toimijoiden yhteistoiminta lajialueilla, tutustuminen lajialueeseen
 • 15.00–16.00 Juryn, joukkueenjohtajien ja kilpailuhuoltajien tapaaminen
 • 18.00–19.00 Avajaiset, kilpailijat Isomäki Areenaan joukkueittain klo 17.00.

Tiistai 17.5 Moduuli A klo 08.00-11.15

 • klo 08.00 Yrittäjä esittäytyy ja kertoo yrityksestä
 • klo 08.15 kilpailutehtävä alkaa
 • klo 11.20 lounas
 • Moduuli B klo 12.30-14.30 digimateriaalitehtävä
 • klo 14.30 eteenpäin tuomarihaastattelut

Keskiviikko 18.5 Moduuli C 08.00-11.15

 • klo 08.00-08.15 yrittäjä esittäytyy
 • klo 08.15 kilpailutehtävä alkaa
 • klo 11.20 lounas
 • Moduuli D: 12.30-14.00
 • klo14.00 eteenpäin tuomarihaastattelut

Torstai 19.5 moduuli E klo 08.00-11.00

 • klo 08.00-08.15 yrittäjä esittäytyy
 • klo 08.15 kilpailutehtävä alkaa
 • 12:00-13:30 Lounas 
 • 15:00-16:30 Päättäjäiset ja palkintojenjako 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä. Kilpailupaikat arvotaan joka päivä. 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

Kilpailijan ei tarvitse tuoda mitään kilpailupaikalle.  

Käytännön ohjeita

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Ulkoiset laitteistot 

Kaikenlaisten ulkoisten laitteiden (kovalevy, USB-muistitikku, tabletti, puhelimet yms.) kytkeminen kilpailukoneeseen on kielletty.  

Puhelimet 

Puhelimet on pidettävä suljettuna kilpailusuorituksen aikana. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Tuomarit

 • Päätuomari, Outi Manninen, OSAO
 • Virve Arvola, Visualistit ry
 • Mirjami Lehikoinen, Perho
 • moduuli A ja B, Johanna Tolkki ,Viipurinpuiston verhoomo
 • moduuli C ja D, Heidi Ahlbom, Heidi A. Design
 • moduuli E, Krista Laivuori-Saari, Artemiia

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Messuosaston tekeminen, 25 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa messuosasto yhteistyökumppanin tuotteista. Yritys lanseeraa osastollaan uusia tuotteita ja palveluita. Yritys haluaa kertoa näistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Sekä kilpailutehtävä että kilpailualue ovat identtisiä. Kilpailija päättää itsenäisesti mitä kalusteita, välineistöä ja tuotteita hän käyttää esillepanossaan. Kilpailija siirtää suorituksen lopuksi käyttämättä jääneet kalusteet, välineistön ja tuotteet niille merkitylle alueelle, niin että kilpailusuorituksen valmistuttua on kilpailualueella vain tuomaristolle esiteltävä messuosasto. Kilpailijan tulee tuottaa messualueeseen vaadittua asiakasinformaatiota huomioiden brändin mukaisuus. Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa tärkeää on kaupallisuus, informatiivisuus, visuaalinen ilme, elämyksellisyys ja trendit. Tuotteiden on säilyttävä myyntikelpoisena. Tuotteissa olevia hintamerkintöjä ei saa poistaa. Kilpailija tuottaa esillepanon asiakasinformaation haluamallaan tavalla. Asiakasinformaation tuottamiseen on käytettävissä tekstauksen välineet, tussit, paperit, jokaiselle kilpailijalle oma tietokone, verkkoyhteys ja yhteinen väritulostin. Kilpailijoiden käytettävissä ovat Office-ohjelmat ja Canva. 

Moduuli B/Digimateriaali, 20 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yrityksen yhdelle lanseerattavalle tuotteelle digimateriaalia.

Päivän päätteeksi tuomarihaastattelu, jolloin kilpailijan tulee osata esitellä ja perustella tekemänsä ratkaisut esillepanon toteutuksessa. Hänen tulee myös arvioida omaa visuaalisen myyntityön osaamistaan, tuomalla esiin oman työnsä vahvuudet ja kehittämiskohteet. 

Moduuli C/Pöytäesillepano, 25 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on suunnitella yhteistyökumppanin tuotteista pöytäesillepano sekä suunnitella visuaalisen myyntityön tueksi brändin mukaista asiakasinformaatiota. Esillepanon on tarkoitus olla elämyksellinen, kaupallinen ja esteettinen. Kilpailijan tulee huomioida yhteistyökumppanin tarina ja luoda siihen soveltuva visuaalinen ilme. Sekä kilpailutehtävä että kilpailualue ovat identtisiä. Kilpailija päättää itsenäisesti mitä kalusteita, välineistöä ja tuotteita hän käyttää esillepanossaan. Kilpailija siirtää suorituksen lopuksi käyttämättä jääneet kalusteet, välineistön ja tuotteet niille merkitylle alueelle, niin että kilpailusuorituksen valmistuttua on kilpailualueella vain tuomaristolle esiteltävä pöytäesillepano. Tehtäväsuorituksen jälkeen hän ottaa kuvat esillepanoista iltapäivän tehtävää varten.  

Moduuli D/Sosiaalisen median julkaisu, 15 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sosiaalisen median julkaisu ottamistaan valokuvista. Kilpailija käyttää sujuvasti ja innovatiivisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia visuaalisen myyntityön välineenä. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä moduuli C:n somistus- ja esillepanoratkaisut sekä moduuli D:n sosiaalisen median julkaisu huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet. 

Moduuli E/Oheismateriaali, 15 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on tuottaa liikkeen imagoon sopivaa oheismateriaalia, joissa on yhtenäinen visuaalinen ilme.  Kilpailija visualisoi ja toteuttaa suunnittelemansa kokonaisuuden kilpailualueelle olemassa olevien laitteiden ja materiaalin puitteissa.     Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä moduuli E:n oheismateriaali ja tekemänsä ratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet. 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.