310 Yrittäjyys

Tämän lajin tehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osaan. Kaikissa perustutkinnoissa voi suorittaa yrittäjyysopintoja ja oppia omaan alaansa liittyviä yrittäjyystaitoja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen oma yritys tai henkilö voi toimia toisen palveluksessa.

#taitaja2022 #yrittäjyys #työniloa

Yleiskuvaus kilpailulajista

Yrittäjyyslajissa finaalikilpailuissa järjestetään kolmen päivän mittainen tapahtumarikas sekä innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta. Kilpailuissa yrittäjyysosaamisella tavoitellaan opiskelijan omaa valmiutta yrittäjyyteen, kykyä etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä opiskelijan tavoitteellista otetta ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista. 

Opiskelijat kilpailevat pareittain ja kehittävät uuden liikeidean. He laativat liiketoimintasuunnitelman ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista yhteistyöyrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä. 

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrittäjyyteen liittyvät sidosryhmät ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa. Kilpailu toteutetaan kilpailuareenalla sekä kilpailulajiin liittyvissä aidoissa toimintaympäristöissä. Lajissa huomioidaan Taitaja-kilpailuiden kestoteemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus. 

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyyslajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien yritystoiminnan suunnittelu ja huippuosaajana toimiminen kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat toiminnalliset tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä. 

Yrittäjyyslajin osaamisalueet: 

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan 
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia 
 • kehittää liikeidean ja laatii sille liiketoimintasuunnitelman 
 • liiketoimintasuunnitelman esittely (pitching) 
 • laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat 

Kilpailijan osaamiseen kuuluu: 

 • oma-aloitteisuus ja vastuullisuus tiimin jäsenenä 
 • luovuus, ongelmanratkaisutaidot ja yhteistyökyky 
 • verkostoituminen 
 • kannattavuus- ja rahoitusosaaminen 
 • myynti- ja palveluhenkisyys 
 • esiintymis- sekä neuvottelutaidot 
 • oman toiminnan arviointikyky ja sen kehittäminen 

Lajiohjausryhmä

 • Maija Viinikkala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Jarkko Rintala, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Pekka Karukka, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jukka Vehmas, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mimmi Heiniö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Risto Pulkka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Juha Jokinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Tuija Laukkanen, Opetushallitus

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.