310 Yrittäjyys / Semifinaali

Aika

Torstai 3.2.2022 

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattorit

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävät on jaettu neljään eri moduuliin, joista ensimmäinen on ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä palautetaan verkkoympäristöön, josta tarkemmat ohjeet tulee huoltajien sähköpostiin tammikuun aikana. 

Semifinaalipäivän aikana tuotettava Liiketoimintasuunnitelma (myöhemmin myös LTS) tehdään LTS-pohjalle, joka annetaan kilpailijoille kisaviikon maanantaina 31.1.2022 .
Huomioitavaa: Semifinaalissa / finaalissa täydennettävä, arvioitava LTS-pohja, ei tule pohjautumaan Business Model Canvakseen.

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne:
(sekä alustava pisteytys, joka muuttuu max 30 % semifinaalin toimeksiannossa)

Moduuli 1 (Ennakkotehtävä): Yrittäjyyden edellytykset, 10 p

Tässä moduulissa esittelette tiiminne osaamista ja vahvuuksia esityksellä, jonka formaatin päätätte itse. Esitys palautetaan sähköisessä muodossa.

Aloittavalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet menestyä silloin, kun sen liikeidea perustuu tietoon tai taitoon, jonka yrittäjä hallitsee hyvin.
Tällainen tieto- tai taito voi olla harrastusten kautta hankittu, se on sellaista, jossa olemme onnistuneet, ja josta nautimme.

Esityksenne voi olla yksittäinen dokumentti (esim. Word, PowerPoint tms.) tai se voi olla myös video, (esim. tallennettu Teams esitys tai kameralla tai älykännyllä taltioitu video), jossa esittelette tiiminne ja osaamisenne.

Esityksen formaatti kannattaa valita niin että se aukeaa ilman isompia kikkailuja eikä vaadi rekisteröintejä ja/tai kirjautumisia palveluihin.

Ennakkotehtävän deadline on to 27.1. klo 14.00.

Moduulin arvioinnin kohteet ovat:

 • Joukkueen ja sen jäsenten vahvuuksien esittely, 2p (määrällinen)
 • Joukkueen ja sen jäsenten kehittämiskohtien esittely, 1p (määrällinen)
 • Koulun ulkopuolinen relevantti osaaminen on huomioitu (esim. Harrastukset ja muut kiinnostukset), 1p (määrällinen)
 • Em. Vahvuudet tukevat toisiaan perustellusti, 2p (laadullinen)
 • Dokumentti on sisällöltään laadukas, 2p (laadullinen)
 • Dokumentti on visuaalisesti laadukas, 2p (laadullinen)

Moduuli 2: Liiketoimintamahdollisuuksien ideointi (20p)

 • Ryhmä kehittelee uusia liikeideoita toimeksiannon mukaisesti kestävä kehitys huomioiden ja valitsee niistä yhden.

Moduuli 3: Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi (50p)

 • Ryhmä kehittelee valitsemastaan liikeideasta toimivan liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman (myöhemmin myös LTS) omien vahvuuksien pohjalta toimeksiannon mukaisesti kestävä kehitys huomioiden.

Moduuli 4: Idean ja liiketoiminnan esittely ja myyminen (20p)

 • Tiimi valmistelee ja esittelee liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa tuomaristolle.

Ennakkotehtävä (palautetaan ennen semifinaalia)

Ennakkotehtävä tulee palauttaa torstaihin 27.1.2022 klo 14 mennessä.

Myöhässä palautettuja ennakkotehtäviä ei vastaanoteta.

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit:

Semifinaalitehtävän arviointi jakautuu määrälliseen (kyllä/ei) ja laadulliseen arviointiin: 

 • 30 % määrällinen 
 • 70 % laadullinen 

Semifinaalin kilpailutehtävän maksimipisteet 100 pistettä (p).  

Pisteet jakautuvat moduuleittain seuraavasti.

 • Moduuli 1 (Ennakkotehtävä): 0 – 10 pistettä
 • Moduuli 2 (Liiketoimintamahdollisuuksien ideointi): 0 – 20 pistettä
 • Moduuli 3 (Ideasta Liiketoimintasuunnitelmaksi): 0 – 50 pistettä
 • Moduuli 4 (Idean ja liiketoimintasuunnitelman esittely ja myyminen): 0 – 20 pistettä

Semifinaalissa käytettävä LTS-pohja sekä semifinaalin arvioinnin painotukset tarkentuvat semifinaalin toimeksiannossa kisapäivän aamulla.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Yrittäjyyslajissa on kolme tuomaria (+1 varalla) jokaisella kahdeksalla etukäteen määritellyllä paikkakunnalla, jotka arvioivat kilpailujoukkueiden palauttamat tuotokset sekä esitykset.

Yrittäjyydessä pääasialliset arvioitavat kohteet ovat ryhmän osaamisen ja kehityskohteiden tunnistaminen sekä esitteleminen (ennakkotehtävä), liiketoimintamahdollisuuksien ideointi ja analysointi, liiketoimintasuunnitelman (LTS) toteutus tehtävänannon mukaisessa laajuudessa ja painotuksilla, liikeidean sekä liiketoimintasuunnitelman esittely ja myyminen
(presentaatio) sekä kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa.

Arviointi jakautuu määrälliseen (kyllä/ei) ja laadulliseen arviointiin:

 • 30 % määrällinen
 • 70 % laadullinen

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle.

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Tuomarointityöskentely, arviointikriteerit ja materiaalin julkaiseminen

Moduulikohtaiset arviointikriteerit julkistetaan huoltajille ja kilpailijoille kisaviikon maanantaina 31.1.2022 (mutta ilman arviointikohtaisia pisteitä).  Samalla julkistetaan kisassa käytettävä LTS-pohja. Arviointikohtaiset pisteet julkistetaan kilpailupäivän aamuna.  

Kilpailijaparin kehittämän liikeidean/liiketoimintamallin tulee pohjautua johonkin kilpailupäivän aamuna julkistettavista kolmesta ajankohtaisesta teemasta.  

Semifinaalissa ei tulla hyväksymään minkäänlaisia etukäteen valmisteltuja materiaaleja. Kaikki kilpailumateriaali tulee tuottaa kilpailupäivän aikana, pois lukien ennakkotehtävä, jonka palautusaika on to 27.1. 

Lajin aikataulu

Semifinaalin aikataulu:

AIKATAULU TO 3.2.2022 YRITTÄJYYS

 • 08:00 – 08:15  Tekniikan ja yhteyksin varmistaminen sekä kilpailijoiden kirjautuminen kisa-alustalle.
  • Kisatilanteen valvoja varmistaa kisaajien henkilöllisyyden.
 • 08.15 – 08.45  Kilpailun avaus, yleinen ohjeistus kilpailijoille ja huoltajille Teamsin välityksellä sekä tuomariston esittely.
 • 08.45 – 10.00  Moduuli 2 (75 min)
 • 10.00 Moduuli 2 luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön (Teams)
 • 10.00 – 11.30  Moduuli 3 (90 min)
 • 11.30 Tiimi palauttaa LTS:n sen hetkisen version ennen lounasta.
 • 11.30 – 12.00  Lounastauko 30 min, mahdollisuuksien mukaan erillisessä tilassa.
  • TÄRKEÄÄ! Kisatehtävää ei saa tehdä lounastauon aikana.
 • 12.00 – 14.00  Moduuli 3 jatkuu (120 min)
 • 14.00 Moduuli 3 luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön
 • 14.00 – 14.30  Moduuli 4 (30 min)
 • 14.30 Esitysmateriaalin luovutus tuomaristolle verkkoympäristöön klo 14:30
 • 14.30 – 16.00  Moduuli 4: Esitykset (30 sec + 4 min esitys + 2 min tuomariston kysymykset).
 • 16.00 Päivä päättyy kilpailijoiden ja huoltajien osalta (viimeistään).

Kunkin semifinaalin alustava voittaja julkaistaan, kun tuomaristo on saanut tehtävänsä päätökseen.

Semifinaalijärjestäjät välittävät alustavat tulokset oman (tuomaroidun) kisan huoltajille mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään kahden arkipäivän kuluttua alustavien tulosten julkistamisesta.

Materiaalit ja laitteet

Kisapaikka järjestää vähintään yhden tietokoneen per joukkue. Suositus kaksi konetta / joukkue. 
Tietokoneissa tulee olla toimiva internet-yhteys sekä valmiiksi asennettuna MS-office paketti (vähintään Word, Excel ja Power Point) sekä Teams työpöytäsovellus.  

Joukkue (=kilpailijapari) saa semifinaalin aikana myös käyttää omia tietokoneita, tabletteja tai muita älylaitteita. Näiden tekniset vaatimukset ovat samat kuin edellä.  

Semifinaalin aikana älylaitteissa mahdollisesti käytettävien APPien tulee olla maksuttomia. 

Semifinaalissa arvioitavat tuotokset on tuotettava kokonaisuudessaan semifinaalipäivän aikana (pois lukien ennakkotehtävä). 

Kisapaikka varaa kilpailupaikalle mm. pahvia/kartonkia, teippiä, sakset, tussit, paperia, kyniä ja post-it-lappuja, sekä muistitikut kullekin joukkueelle. Kilpailijat eivät saa käyttää omia muistitukkuja. 

Käytännön ohjeita

 • Henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa)
 • Halutessaan oman tietokoneen, tabletin tai muun älylaitteen
 • Luonnosteluvälineet, kynät ja paperia (halutessaan)

Kisapaikka järjestää kilpailijoille mahdollisuuden ruokailuun aikataulun mukaisen ajankohtana.  

HUOM!!! Ruokailun tulisi tapahtua muualla kuin kilpailualueella.  
Lounastauon aikana kilpailijoilla ei ole pääsyä koneille.  

Lounaan lisäksi suositellaan, että kilpailijoilla on päivän aikana saatavilla aamupalaa / välipaloja ja virvokkeita kilpailualueella. 

Vinkkejä

Suosittelemme myös tutustumaan uusille yrittäjille suunnattuihin verkkopalveluihin, joita löytyy mm:

Näiltä sivuilta löytyy paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita LTS:n suunnitteluun, toteutukseen ja jopa valmiita LTS-pohjia.

Kilpailussa käytettävä LTS-pohja julkaistaan kisaviikon maanantaina 31.1.2022

Lisäksi suosittelemme tutustumaan YK:n Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030:een esim:

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.