308 Visuaalinen myyntityö

Tämän lajin tehtävät perustuvat taideteollisuusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on artesaani.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen erilaisissa organisaatioissa taideteollisuuden- tai kaupanalalla esimerkiksi asiakaspalvelun/myynnin, visuaalisen myyntityön, tuotteiden valmistus- tai neuvontatehtävissä.

#taitaja2022 #työniloa #visuaalinenmyyntityö

Yleiskuvaus kilpailulajista

Visuaalinen myyntityö pohjautuu taideteollisuuden perustutkinnon, artesaanin koulutusohjelman visuaalisen myyntityön tutkinnon osan kiitettävän tason tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon.

Kilpailija toteuttaa elämyksellisen, kaupallisen ja esteettisesti korkeatasoisen esillepanon ja/tai kampanjan huomioiden ajankohtaisuuden, tyylit ja trendit.

Kilpailija käyttää visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineitä ja sovellusohjelmia sekä huomioi käyttämiensä materiaalien uusiokäytön. Kilpailija tuottaa brändin mukaista oheismateriaalia toteuttamiinsa esillepanoihin ja soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Hän osaa arvioida omaa työtään ja pystyy toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Visuaalinen myyntityö on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin osaamisvaatimuksia ovat: toimeksiannon, kohderyhmän ja yrityksen liikeidean noudattaminen, visuaaliset taidot, kaupallisen ja elämyksellisen esillepanon tuottaminen, asiakasinformaation tuottaminen, työturvallisuus ja ergonomia sekä työprosessinhallinta.

Lajiohjausryhmä

  • Satu Yrjälä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Nora Heikkinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Outi Manninen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Tuija Laukkanen, Opetushallitus
  • Mirjami Lehikoinen, Perho liiketalousopisto
  • Tarja Vainiopää, Savon ammattiopisto Sakky
  • Maria Nurmi, Satakunnan Osuuskauppa
  • Kirsi Salmelainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

”Artesaanilta vaaditaan taiteellista silmää ja tekniikan hallintaa”

Tutustu artesaanien uratarinoihin Ammattiosaajassa!

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.