308 Visuaalinen myyntityö / Semifinaali

Aika

Viikolla 6

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Moduuli 1 TYÖTEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN  

Tehtävänä on toteuttaa esillepano, siihen tarvittavat oheismateriaalit ja sosiaalisen median julkaisu kilpailijoille annetuista tuotteista. Kohderyhmän kilpailija päättää itse.

Moduuli 2 TYÖSUORITUS JA TULOS 

Semifinaalitehtävänä on toteuttaa elämyksellinen ja kaupallisesti kiinnostava esillepano. Esillepanon ja sosiaalisen median julkaisun tavoitteena on myynnin tuottaminen.

Kilpailijan käytettävissä ovat kilpailupaikalla tuotteet, yllätyslaatikko sisältöineen, pöytä, tasoja ja kehyksiä oheismateriaaleille, rullapöytäliinaa (tai vastaava) sekä sakset ja teippiä. Visualistin työkalupakkia ei tarvita. Kilpailutyössä tulee huomioida esillepanon visuaalinen ilme, kaupallisuus, elämyksellisyys ja myynnillinen ote.

Moduuli 3 ITSEARVIOINTI 

Kilpailija osaa sekä perustella tekemänsä visuaaliset ratkaisut huomioiden kilpailutehtävän tehtävänannon ja kohderyhmän että arvioida oman työskentelynsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100. Semifinaalitehtävän arviointi on 100% määrällistä. Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. 

Esimerkki arvioinnista: 
Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä) 
Työsuoritus ja tulos (60 pistettä) 
Itsearviointi (10 pistettä) 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 2,5 tuntia. Kilpailutehtävä on sama kaikille mutta esillepanon tuotteet voivat vaihdella. Kilpailija voi käyttää myös yllätyslaatikon sisältöä esillepanossaan. Kilpailija päättää itse, mitä tuotteita ja yllätyslaatikon sisällöstä hän käyttää ja mitä jättää käyttämättä.  

Materiaalit ja laitteet

Kaikki kilpailusuorituksessa tarvittavat materiaalit ja välineet ovat valmiina kilpailualueella. Oheismateriaalin tuottamiseen kilpailijalla on käytettävissään Microsoft Office-ohjelmat (tai vastaavat toimisto-ohjelmat) ja Canva.

Kilpailija tuo mukanaan puhelimen, jota käytetään sosiaalisen median julkaisun ja itsearvioinnin tekemisessä. Muuna kilpailuaikana puhelinta ei saa käyttää.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

  • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa)  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.