308 Visuellt försäljningsarbete / Semifinal

Tid

Vecka 6

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Modul 1 GENOMFÖRANDE AV ARBETSUPPGIFTEN

Den tävlande ska med givna produkter förverkliga en exponering, det sidomaterial som behövs för exponeringen samt göra en publicering i sociala medier. Den tävlande får själv bestämma om vem som är målgrupp.

Modul 2 ARBETSPRESTATION OCH RESULTAT

Semifinaluppgiften är att planera en upplevelserik och kommersiellt intressant exponering. Målet med exponeringen och publiceringen i sociala medier är att ge upphov till försäljning.

Den tävlande får använda de produkter som finns på tävlingsplatsen, en överraskningslåda inklusive allt innehåll, bord, nivåer och ramar för sidomaterial, bordsduk på rulle (eller motsvarande) samt sax och tejp. Visualistens verktygsback behövs inte. I tävlingsarbetet ska exponeringens visuella uttryck, kommersialismen, upplevelsehelheten och tanken kring försäljningen beaktas.

Modul 3 SJÄLVBEDÖMNING 

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar med beaktande av tävlingsuppgiftens uppdrag och målgruppen, samt utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  Bedömningen av semifinaluppgiften är 100% kvantitativ. Bedömningen gör av 3 domare.

Exempel på bedömningen: 
Genomförande av arbetsuppgiften (30 poäng)
Arbetsprestation och resultat (60 poäng)
Självbedömning (10 poäng)

Grenens tidtabell

Den tävlande har 2,5 h på sig att förverkliga tävlingsuppgiften. Tävlingsuppgiften är den samma för alla men produkterna för exponeringen kan variera. Den tävlande får också använda innehållet i överraskningslådan för exponeringen. Den tävlande bestämmer själv vilka produkter och vilket av innehållet i överraskningslådan som hen använder eller inte använder.

Material och maskiner

Allt material och alla redskap som behövs för att genomföra uppgiften finns färdigt på tävlingsplatsen. För att skapa sidomaterial får den tävlande använda Microsoft Office programmen (eller motsvarande program) och Canva. Den tävlande tar med sig sin telefon som ska användas vid publicering i sociala medier samt vid självbedömnigen. Under övrig tävlingstid får telefonen inte användas.

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

  • id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar).  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.