302 Frisering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensgrunderna i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är frisör, kosmetikrådgivare, kosmetolog och barberare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i vid en friser- eller barberarsalong som självständig företagare, som anställd, med hyrd stol eller som avtalsföretagare.

#mästare2022 #frisering #arbetsglädje


Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kravnivån berömliga i kompetensområdet för barberar- och för frisörarbete i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. Examensbenämning är frisör/barberare.

Barberare och frisörer kan på ett mångsidigt sätt betjäna kunder i olika hår- och skäggbehandlingar. Förutom kundbetjäningsförmåga är en god produktkännedom och omsorg om arbets- och kundsäkerheten central i kunnandet. I yrket betonas även företagsamhet.

Tävlingsuppgifterna är i enlighet med examensgrunderna och motsvarar det kunnande som behövs i arbetslivet. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras för påvisande av kunnande i examen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kunskapsområden i frisering:

 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • frisörtjänster
 • barberartjänster
 • tjänster för fest och temafrisyrer
 • färgningstjänster
 • strukturbehandlingar

En framgångsrik tävlande ska dessutom ha/kunna:

 • tekniskt och konstnärligt kunnande inom barberar- och frisörarbetet 
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom branschen
 • betjäna kunder
 • sälja och marknadsföra produkter och tjänster
 • den teori som styr arbetet
 • arbeta säkert, hygieniskt och ergonomiskt
 • arbeta ekonomiskt och iaktta hållbar utveckling
 • arbeta enligt etiska och estetiska principer.

Styrgrupp

 • Terhi Katajamäki, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Teija Österlund, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Tiina Jaako-Koivisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Henna Kuikka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Auli Maunuvaara, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kirsi Hangasmaa, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Taneli Ylinen, Stadin AO
 • Heli Räglund, Stadin AO
 • Päivi Kuusisto, Profile
 • Sanna Jaakkola, Satakunnan osuuskauppa
 • Katri Keidas, Kampaamo Jakonen
 • Anna Sarpio, Opetushallitus
 • Tiina Korkeakoski, Four Reasons
 • Kaisa Hosionaho, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Antero Lahtinen, Four Reasons

”Frisörens arbete är kreativt och människonära”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.