301 Kundbetjäning och försäljning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet kan arbetet i olika slags organisationer beroende på kompetensområdet gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

#mästare2022 #kundbetjäningochförsäljning #arbetsglädje

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande på kravnivån berömliga i examensdelar inom grundexamen i kundbetjäning och försäljning. I arbetsuppgifterna i kundbetjäning och försäljning innefattar olika betjänings- och försäljningssituationer.

Tävlingen är en individuell tävling.

Tre tävlande / verksamhetsenhet för en läroanstalt kan anmälas till grenens semifinal.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Stygrupp

 • Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Olli Suvikas, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Maria Heikkilä, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Tarja Saarinen, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Minna Järvinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Katja Junkkarinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Minttu Kilpinen, Mercuria kauppaoppilaitos
 • Sampo Niskanen, Business college Helsinki
 • Hanna Erkamaa, PAM
 • Taija Ärling, Satakunnan Osuuskauppa
 • Manu Toivonen, MTC Oy
 • Tuija Laukkanen, Opetushallitus

”Kundservice är bäst”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.