N2 Sjöfart

Yrkesuppvisningen grundar sig på grundexamen i sjöfart. Examensbenämningar är vakthavande maskinmästare, vakthavande styrman, reparatör (däcks- och maskinreparationer) samt fartygselektriker.

#mästare2022 #sjöfart #arbetsglädje

Allmän beskrivning av
yrkesuppvisningen

Inom utbildningsområdet sjöfart utbildas yrkeskunniga som i inrikes- och utrikestrafik kan arbeta på bl.a. torrlastfartyg, bulkfartyg, tankfartyg samt på passagerarfartyg och bilfärjor.

Yrkeskunniga i sjöfart behövs även på rederier, i lotsverksamhet, på isbrytare och i underhåll av farleder samt i sjöfartsutbildning.

”Vakthavande styrmän får resa”

Läs om karriärberättelser i branschen på Mitt yrke

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.