205 Tietokoneet ja -verkot

 Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Tutkintonimikkeinä ovat tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa tietoverkkoasentaja ja IT-tukihenkilö sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkinnossa ICT-asentaja

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi tietoliikenteen kaapeloinnit, tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden, tietojärjestelmien asennukset, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävät sekä huolto- ja asennustoimintaan sekä Service Deskiin liittyvät asiakaspalvelutyöt.

#taitaja2022 #tietokoneetjaverkot #työniloa

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat tietoverkkoasentajan ja IT-tukihenkilön sekä ICT-asentajan tutkinnon tutkintojen perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailussa IT-alan ammattilaiset toteuttavat modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot laitteisto- ja ohjelmistoasennuksissa ja ylläpidossa, tietojärjestelmien asennuksissa ja ylläpidossa, tietoliikenneverkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa sekä ongelmaratkaisutaidoissa. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen ja tehtyyn dokumentointiin. 

Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä. Mikäli finaalissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Semifinaalit järjestetään kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Osaamisvaatimukset

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa tietokoneita
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää tietokoneen käyttöjärjestelmiä
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää ohjelmistoja
 • suunnitella lähiverkko vaatimusten mukaan (fyysinen suunnittelu, verkko-osoitteiden jako)
 • kaapeloida ja kytkeä lähiverkko standardien mukaisesti (valokuitu, kupari ja langaton)
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää lähiverkon työasemat
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää lähiverkon aktiivilaitteita
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • toimia verkon pääkäyttäjänä
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida pilvipalveluita ja -järjestelmiä
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida mobiililaitteita
 • laatia ja ylläpitää vaadittavaa dokumentaatiota
 • noudattaa alan yleisiä turvamääräyksiä ja noudattaa työturvallisuutta
 • huolehtia ja ylläpitää tietoturvaa
 • noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä
 • etsiä, koota ja hyödyntää tietoa monipuolisesti eri työtehtävissä
 • hyödyntää ongelmanratkaisutaitoja eri tilanteissa monipuolisesti
 • toimia yhteistyökykyisesti ja rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa

Lajiohjausryhmä

 • Kimmo Liljeroos, Länsirannikon Koulutu Oy WinNova
 • Jussi Korpela, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Mikko Hiltunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti
 • Jalmari Välimaa, Hyria
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Mika Vilpo, Elisa
 • Markus Lintuala, Elisa
 • Seppo Aapa, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Aleksi Sievälä, Hyria
 • Jorma Varis, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

”Elektroniikka-asentaja Joonatanin opiskelu koostui mielenkiintoisista projekteista”

Tutustu elektroniikka-asentajien uratarinoihin Ammattiosaajassa!

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.