205 Tietokoneet ja -verkot / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 2.2.2022 klo 8:15 – 15:00 

Kilpailupaikat

Etätoteutus Azure Labs-pilvi (oma oppilaitos, valvottu)   

Valvonta: Google Meet (kilpailijat), Teams (tuomarointi) 

Kilpailijoilla ja huoltajilla on mahdollisuus testata verkkoyhteydet ja pääsy Azure pilvipalveluun RDP-yhteydellä ke 26.1.2022 klo 15-16  

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Ennakkotehtävänä on tutustua Windows Server ja Linux Debian -järjestelmien asennukseen sekä ylläpitämisen, Packet Tracer ohjelmistolla verkon suunnittelemiseen ja verkkolaitteiden konfigurointiin.

Ennakkotehtävät:

 1. Windows Server
 2. Linux Debian
 3. Packet Tracer (Packet Tracer yleisohje)

Erillinen yhteyksien testaus Teamsillä ja samalla varmistetaan kilpailijoiden pääsy Azure Labs pilvipalveluun, ke 26.1.2022 klo 15-16. Teams linkki lähetetään tammikuun toisella viikolla kilpailijoille ja huoltajille.

 1. Windows Server, 40 pistettä

Tehtävä suoritetaan Azure Labs ympäristössä. Azuressa on valmiiksi asennettuna isäntäkone, jossa on asennettuna Hyper-V virtualisointialusta. Virtualisointialustalla on sysprepattu Windows Server ja Windows-työasema. Windows Serverin käyttöönotto, konfigurointi ja testaus. Windows-työaseman käyttö ja konfigurointi. Azure virtuaalikoneiden ja verkkojen asennus, hallinta ja käyttö.

Arviointi suoritetaan kisaajan laatiman dokumentaation pohjalta. Mikäli tehtävässä suoritetut asennukset ja määritykset tehty isäntäkoneelle (alustakoneelle), tehtävän suorituksesta saa 0 pistettä.

Dokumentaatio tallennetaan isäntäkoneen työpöydälle. Koneella on valmiina mallipohja tehtävästä dokumentaatiosta. Dokumentaation täytyy sisältää kuvaruutukaappauksia tehdyistä asennuksista, määrityksissä ja tehdyistä toimenpiteistä. Dokumentaatio tehdään toimisto-ohjelmistolla.

 1. Verkkotehtävä, verkon rakentaminen ja IP-osoitteiden hallinta, 30 pistettä

Tehtävä suoritetaan Packet Tracer ohjelmistolla. Tehtävä sisältää tietokoneiden ja tulostimien verkkoasetusten konfigurointi, kytkinten konfigurointi ja kytkentä, reitittimien konfigurointi ja kytkentä, langattomien tukiasemien konfigurointi ja kytkentä, tietoliikenneverkkojen kytkeminen ja testaaminen, IP-osoitteiden hallinta. Toteutetaan käyttämällä Packet Tracer ohjelmistoa. Ohjelmistossa on itsensä arvioiva ominaisuus. Azure-pilvessä valmiina Windows työasema, jossa on asennettuna Packet Tracer ohjelmisto.

 1. Debian Linux, 30 pistettä

Linux tehtävä koostuu Linuxin ongelmaratkaisutaidoista, konfiguroinnista ja Linuxin käyttämisestä. Käytännön työnäyte, joka tehdään Azure Labissa oleville Windows Server Hyper-V alustalle asennetulla Linux Debian koneella. Tehtävänä on suorittaa virtualisoidun Linux Debian palvelimen vianselvitys, testata koneen toimivuus ja käyttäminen. Suoritetut ongelmanratkaisut kirjataan Google Formsissa olevaan tehtävään. Ongelmia ei tarvitse korjata palvelimeen vaan Google Formsiin kirjatut ratkaisut riittävät ja sitä käytetään tehtävän arvioinnissa. Alustakoneessa on asennettu virtualisoitu Windows työasema, jota voi hyödyntää testauksessa.

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta: 

Laadulliset arviot 0 % 

Määrälliset arviot 100 % 

Arvioinnin suorittaa 4-8 tuomaria, riippuen osallistujien määrästä. 

Esimerkki arvioinnista: 

Palvelimen nimi oikein 
Palvelimen IP-osoitteen asetukset oikein  
Toimialue luotu ja nimetty tehtävän mukaisesti 
Organisaatioyksikkö rakenne luotu tehtävässä edellyttämällä tavalla 
Tietokonetilit on huomioitu organisaatioyksikkörakenteessa 
Käyttäjätilit luotu ja asetukset säädetty tehtävässä edellytettävällä tavalla 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 5 tuntia (8:30-15:00). 

 • Yhteyksien testaus ja info Windows tehtävästä klo 8:15 – 8:30 
 • Windows klo 8.30–11.30 
 • Lounastauko klo 11.30–12.15 
 • Info Packet Tracer tehtävästä klo 12.15 – 12.30 
 • Packet Tracer klo 12:30 – 13:30 
 • Kahvitauko klo 13:30 – 13:45 
 • Info Linux tehtävästä klo 13:45 – 14:00  
 • Linux klo 14:00 – 15:00 

Materiaalit ja laitteet

 • Azure Labs pilvi, jossa esiasennettuna tarvittavat alustakoneet, käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot 
 • Windows tehtävässä:  
  • Windows Server, jossa on Hyper-V alusta asennettuna 
  • Alustalla sysprepattu Windows Server ja Windows työasema   
 • Verkkotehtävässä:  
  • Windows, jossa on asennettuna Packet Tracer ohjelmisto 
  • Kilpailijalla pitää olla luotuna Cisco Netacademy tunnus 
 • Linux tehtävässä 
  • Windows Server, jossa Hyper-V alusta  
  • alustalla asennettuna Linux Debian 
  • alustalla asennettuna Windows työasema testausta varten 
 • kilpailijalla oppilaitoksen työasema ja kuulokemikrofoni sekä suosituksena kaksi näyttöä 
 • Internet-yhteys, josta on mahdollista muodostaa RDP-yhteys ja/etätietokoneisiin pilvessä 
 • kilpailijoilla oma alue, jossa on erillinen tietokone (esim. kannettava tietokone), jossa on HD videokamera, jolla kuvataan kilpailijoiden suoritusta. Jos kilpailijoiden määrä on iso, on suositeltavaa käyttää useampaa HD videokameraa. 
 • kilpailijoilla ja huoltajalla Google Meet ja/tai Teams yhteys tuomareihin 
 • oppilaitoksesta huoltaja valvoo kilpailijoiden fyysistä suoritusta  

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan:  

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • kilpailupaikalla oppilaitoksessa kilpailunvalvoja tarkastaa henkilöllisyyden 
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia  
 • halutessaan voi tuoda pikku purtavaa. 
 • huoltaja kerää osallistujilta puhelimet pois kilpailusuorituksen ajaksi 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.