105 Användning av skogsmaskin / Final

Finalister

Juuso Jalava

WinNova

Juuso Kokko

Etelä-Savon Ammattiopisto

Kristian Korolainen

Savon ammattiopisto

Ari Lappalainen

Riveria

Santeri Luntta

Etelä-Savon Ammattiopisto

Nestori Niskakangas

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Elias Raikkerus

WinNova

Patrik Skomars

Keuda

Finalplats

Ulkokenttä

Metsämiehenkatu

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Tävlingsuppgifter:

Modul A.

 • Skriftlig uppgift; teorifrågor.
 • Den tävlande besvarar frågor gällande användning, service och underhåll av skogsmaskin samt gällande skogsbehandling.

Modul B.

 • Simulatoruppgift: upparbetning av virke.
 • Den tävlande utför maskinell upparbetning av virke enligt givna avverkningsanvisningar, med en John Deere TimberMatic -simulator.

Modul C.

 • Skogsfärdighetsbana; utförs i terrängen i närområdet.
 • Den tävlande utför uppgifter på en skogsfärdighetsbana.

Modul D.

 • Säkring av last; utförs på en John Deere skotare. 
 • Den tävlande utför säkring av last för en förflyttningstransport.

Modul E.

 • Teknikuppgift; utförs med en John Deere skotare.
 • Den tävlande ska utföra en given service-/underhållsuppgift.

Modul F.

 • Skotaruppgift; skotning av virke utförs med en John Deere skotare.
 • Den tävlande ska med skotare utföra en given uppgift på tävlingsområdet.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsmaskinsförare. Bedömningen grundar sig på kriterierna för berömliga nivån i kompetensområdet för skogsmaskinsförare. Tävlingsuppgifterna är arbetsuppgifter gällande användning av skogsmaskiner, och i dessa bedöms hur den tävlande behärskar teori och praktisk arbetsskicklighet.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Föremål som bedöms är användning av skogsmaskinen och behärskande av dess teknik, planering av det egna arbetet, behärskande av kvalitet, behärskande av arbetsmängd, arbetssäkerhet, snygghet, beaktande av miljö och ordningsfullhet samt behärskande av samarbetsförmåga. Maskiner, anordningar och utrustning som används i tävlings-uppgifterna bestäms noggrant före tävlingen.

Bedömningen av hur arbetssäkerheten iakttas genomförs utgående från handböcker för de skogsmaskiner som använts i uppgifterna. Skogsbehandlingen bedöms enligt gällande lagstiftning, certifiering samt råd i god skogsvård.

Beskrivning av bedömningens genomförande

 • Modulerna A och C genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på antalet rätta svar.
 • Modul B  genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal som simulatorn ger.
 • Modul D genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått i lastsäkringsuppgiften.
 • Modul E genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått i teknikuppgiften.
 • Modul F genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått för den virkesmängd som flyttas med avdrag för eventuella felpoäng.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 18 timmar.

Måndag 16.5. Evenemangsdag 1

 • 11.00–13.30 Ackreditering av de tävlande och lagledarna, Isomäki Areenas huvudaula, lunch samt utdelning av  personlig utrustning på grenområdet
 • 13.30–15.00 De tävlande, domarna och grenfunktionär bekantar sig med grenområdet. Den grenansvarigas anvisningar och huvuddomarens presentation.
 • 15.00–16.00 Skriftlig tävlingsuppgift, på grenområdet
 • 18.00–19.00 Öppningsceremoni, Isomäki Areena

Tisdag 17.5. Evenemangsdag 2

 • 8.00–17.00 Tävlingsuppgifter enligt det individuella programmet
 • ca. 11.30–12.30 Lunch

Onsdag 18.5. Evenemangsdag 3

 • 8.00–17.00 Tävlingsuppgifter enligt det individuella programmet
 • ca. 11.30–12.30 Lunch
 • 19.00–20.30 Kvällsprogram för de tävlande och följeslagarna

Torsdag 19.5. Evenemangsdag 4

 • 8.00–17.00 Tävlingsuppgifter enligt det individuella programmet
 • 12.00–13.30 Lunch
 • 15.00–16.30 Avslutningsceremoni

Material och maskiner

Material och apparater och som används i tävlingen

 • Terrängtabeller, relaskop och annat nödvändigt material som behövs på skogsfärdighetsbanan.
 • Skotare
 • Skördare
 • Skogsmaskinsimulatorer
 • John Deere manualer
 • Terrängtabeller
 • Råd i god skogsvård
 • Pekplatta
 • Arbetsredskap och servicetillbehör som behövs för service och underhåll
 • Arbetskläder
 • Personlig skyddsutrustning

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsnumren lottas den första dagen.

Den tävlande ska ta med sig

Personliga skyddsskor (EN ISO 20345:2011).

Praktiska råd

OBS! VIKTIGT!   
MAN FÅR KOMMA IN PÅ TÄVLINGSOMRÅDET ENDAST MED DE KLÄDER OCH DEN UTRUSTNING SOM TÄVLINGSARRANGÖREN GETT: 

 • Arbetsjacka
 • Arbetsbyxor
 • Keps eller hjälm
 • Skyddshandskar vid behov
 • Hörselskydd
 • Skyddsglasögon

OBSERVERA:

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Domare

 • Jouni Kortetjärvi, OSAO, Huvuddomare            
 • Pertti Nissi, OSAO
 • Ville Ovaskainen, Riveria
 • Matti Eloranta, WinNova
 • Harri wiro, Winnova
 • Vesa Saksman, TTS
 • Tapio Talonen, Tredu
 • Antti Virkkunen, Sedu
 • Katja Pitkänen, WinNova
 • Juho Helminen, Metsäpalvelu Helminen Oy
 • Esko Lahtinen, WinNova
 • Maarit Järvinen, WinNova
 • Joona Mäkiraatikka, John Deere Forestry
 • Mikko Pulkkinen, Esedu
 • Kaj-Magnus Lithén, Yrkesakademin i Österbotten
 • Pekka Dahlkvist, Savon ammattiopisto?
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry
 • Jussi Ruuttula, John Deere Forestry

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/Skriftlig uppgift

Uppgiftbeskrivning

Modul A.

Måndag 16.5. kl. 15.00–16.00

Skriftlig uppgift; teorifrågor 8 p.
Den tävlande besvarar frågor gällande användning, service och underhåll av skogsmaskin samt gällande skogsbehandling.

För den skriftliga uppgiften svarar tävlingsarrangören för följande material:

 • Frågeformulär Forms / surfplatta
 • Anteckningsredskap
 • Hyvän metsänhoidon suositukset (Råd i god skogsvård), Metsätalouden kehittämiskeskus
 • Terrängtabeller, Hyvän metsänhoidon suositukset (Råd i god skogsvård), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
 • Manual, John Deere

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på antalet rätta svar.

Modul B/Simulatoruppgift

Uppgiftbeskrivning

Modul B.

Tisdag 17.5 – torsdag 19.5.

Simulatoruppgift: upparbetning av virke 16 p.
Den tävlande utför maskinell upparbetning av virke enligt givna avverkningsanvisningar, med en John Deere TimberMatic -simulator.

Man har 5 min tid att bekanta sig med skördaruppgiften och den ska utföras på 40 min. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn. Bedömningen av simulatoruppgifterna bygger på den poängsättning som finns i simulatorns program, och den grundar sig på utbytet per timme, arbetsteknik, behärskande av certifieringen samt spår efter arbetet.

Händelser, situationer: Förnyelseavverkningssområdet har märkts ut med röd färg. Träden kapas i enlighet med drivningsanvisningarna till olika virkessortiment, med beaktande av mått- och kvalitetskraven samt andra krav i drivningsanvisningarna.

Modul B genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal som simulatorn ger.

Modul C/Skogsfärdighetsbana

Uppgiftbeskrivning

Modul C.

Tisdag 17.5.

Skogsfärdighetsbana: utförs i terrängen i närområdet 10 p.
Den tävlande utför uppgifter på en skogsfärdighetsbana.

Den tävlande utför uppgifter på en skogsfärdighetsbana på ett område i närheten. Uppgifterna är uppgifter i skogsfärdighetstävlingen för skogsägare. I bedömningen av uppgifterna används poängsättningen i skogsägarnas skogsfärdighetstävlingar.

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på antalet rätta svar.

Modul D/Säkring av last

Uppgiftbeskrivning

Modul D.

Tisdag 17.5 – torsdag 19.5.

Säkring av last; utförs på en John Deere skotare 8 p.                                                                                                       

Den tävlande utför säkring av last för en förflyttningstransport.

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått i lastsäkringsuppgiften.

Modul E/Teknikuppgift

Uppgiftbeskrivning

Modul E.

Tisdag 17.5 – torsdag 19.5.

Teknikuppgift; utförs med en John Deere skotare 12 p.
Den tävlande ska utföra en given service-/underhållsuppgift.

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått i teknikuppgiften.

Modul F/Skotaruppgift

Uppgiftbeskrivning

Modul F.

Tisdag 17.5 – torsdag 19.5.

Skotaruppgift; skotning av virke utförs med en John Deere skotare 46 p.

Den tävlande utför transport av virke med en skotare i John Deeres G-serie på en uppgiftsbana som byggts på Mästare2022-tävlingens utomhusområde.

Föremål för bedömning är skotarens användningsteknik, kvaliteten på avlägg, körteknik, behärskande av hållbar utveckling samt arbetssäker maskinanvändning.

Tid för uppgiften är totalt 90 minuter (10 min. för att bekanta sig + 80 min. för att utföra uppgiften). I tiden 10 min. för att bekanta sig ingår introduktion i användning av maskinen, snabbjustering av tävlandespecifik lastare med procentinställning, provning av lastaren samt att man till fots bekantar sig med banan.

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning och den grundar sig på det poängtal man fått för den virkesmängd som flyttas med avdrag för eventuella felpoäng.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.