406 Elinstallation / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera hur arbetet ska användas. 

Planen innehåller följande dokument    

 • arbetsbeskrivning  
 • planritning  
 • centralschema  
 • funktionsbeskrivning  
   

I arbetet installeras en gruppcentral och belysning, värmesystem och styrning av det. 

Vid installationen ska SFS6000-standardserien (2017) samt god installationssed följas. Fästningsmellanrummet med spik- och skruvklammer vid våg- och lodrät installation är 0,17 – 0,22 m. Den första klammern installeras 5-10 cm från uttag, elkopplare, dosa eller kabelkrök. Tryckknapp, belysningsströmbrytare 1000 mm och uttag installeras på 200 mm höjd från golvet. Installationshöjden för fördelningsdosor, armaturer och värmeanordningar anges noggrannare i planritningen. Kabelinstallationssystemet anges i planritningen, ytinstallation, ledningskanal, kabelränna eller motsvarande. 

Arbetslista 

 • Apparater i gruppcentralen 
 • Installation av belysning 
 • Installation av värmeanordningar 
 • Uppdatering av ritningar och vid behov görs tilläggsritningar 

Märkningar 

 • Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, kopplingsur, reläer o.d. komponenter märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. 1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel. 

Dokument 

 • Ritningar och besiktningsprotokoll över det färdiga arbetet överlämnas till kunden. Ritningarna och dokumenten överlämnas med ändringsmarkeringar. 

Material och centraler som används 

 • Installationstillbehören är vanliga belysnings- och värmeanordningar och ledningarna är typiska, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

De som ansvarar för semifinalen presenterar bedömningsområdena och betoningarna. I bedömningen har man strävat efter att betona de viktigaste sakerna med tanke på funktionen. Som domare fungerar i regel samma personer varje tävlingsdag för att bedömningen ska vara så rättvis som möjligt. 

Om arbetssäkerheten och säkerheten vid elarbetet hotas påpekar domaren detta. Om du fortfarande riskerar säkerheten efter tillsägelsen, måste domaren avbryta arbetet och din prestation kommer att diskvalificeras.  

Bedömningen görs av 3 domare. 

Exempel på bedömningen: 

 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 12 p   
 • Ibruktagande, testning och funktion 16 p 
 • Mått och utseende 24 p 
 • Installation av anordningar och kabelvägar 12 p 
 • Ledningsdragningar och anslutningar 12 p 
 • Kundservice och dokumentation 14 p 
 • Hållbar utveckling och företagsamhet 10 p 
 • Sammanlagt 100 p 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar (8:00-16:00). 

Om du råkar ut för något problem i arbetet ska du vända dig till domarna för att komma vidare med uppgiften. Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen. Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen. 

Material och maskiner

 • installationstillbehören är vanliga belysnings- och värmeanordningar  
 • vid yt-/infällda installationer samt vid installationer inom- och utomhus. 
 • allmänna installationskablar för låghusfastigheter, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK. 
 • centraler och centraltillbehör för låghusfastigheter 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • penna som passar för märkning av komponenterna på centralens lock 
 • mätare för ibruktagningsbesiktning 
 • utrustning som passar för märkning av ledningar, t.ex. etikettskrivare, märkningsremsor och märkningsfickor för kablar 
 • normala handverktyg för elmontör (linjelaser är inte tillåten) 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål och dricka. Arrangören bjuder på något smått att äta och dricka åt de tävlande. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.