401 Möbelsnickare / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften inom grenen för möbelsnickare är att tillverka en produkt enligt givna anvisningar och ritningar. Före det egentliga arbetet inleds ska den tävlande göra en kaplista, från vilken storleken och mängden på det material som behövs framgår. Efter detta fortsätter arbetet med tillverkningsskedet, där man genom att använda olika bearbetningsskeden och maskiner gör de fogar och andra bearbetningar som behövs.  Avslutningsvis gör den tävlande slutfinishen och monterar ihop sitt arbete.  Bedömningsgrunderna för produkten motsvarar berömlig nivå. 

Bedömning

Bedömningskriterier: 

 • Det totala antalet poäng är 100.  
 • Föremål som mäts objektivt 32 p 
 • Fogar och konstruktioner 28 p 
 • Slutfinish och produktens funktionalitet 10 p 
 • Arbetssäkerhet 10 p 
 • Kaplista 10 p   
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p   
 • Tidsanvändning 5 p 

 
Om flera tävlande har samma slutpoäng fastställs ordningsföljden enligt tidigare nämnda poänglista. 

Om det ännu efter det finns flera tävlande med samma poäng är det regeln om 1 finalist/läroanstalt som gäller (om det är så att en läroanstalt redan har en studerande som fått finalplats). 

I sista hand är det lottdragning som avgör. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Föremålen för bedömning preciseras mera ingående i bedömningsblanketten. 

Bedömningen görs av en tävlingsdomarkår. Utgångspunkten är att tre yrkesrepresentanter från den egna läroanstalten fungerar som domare vid semifinalplatserna. Tävlingsarrangören kan också komma överens om att utomstående yrkesrepresentanter kan fungera som domare. Tävlingsarrangören ska dock förbereda sig på att bedömningen vid behov även förverkligas av den följeslagande läraren samt branschens övriga lärare. I semifinalen har huvuddomaren i uppgift att hantera eventuella protestsituationer.

Exempel på bedömningen 

Krav på kunnande: 

 • Förmåga att läsa ritningar     
 • Uppgörande av kaplista 
 • Behärskande av konstruktioner 
 • Behärskande av handverktyg och handmanövrerade eldrivna maskiner 
 • Användning av snickerimaskiner 
 • Arbetssäkerhet 
 • Behärskande av träbearbetningsmetoder 
 • Produktens finish 
 • Hopmontering 

Principmodell av semifinaluppgiften:

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar. 

Material och maskiner

Förutom på förhand bearbetade råvaror har de tävlande också tillgång till avdelningens basmaskiner och anordningar.  

Tillverkningen av produkten sker med träbearbetningsmaskiner inom snickeribranschen. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med: 

 • Material som anges i anvisningen 
 • Snickarens mått (rullmått, skjutmått, vinkelhake, gradmätare/vinkelmätare), lämpliga kläder för arbetet och personlig skyddsutrustning.
 • Anteckningsmaterial och kalkylator 

Om man vill får man dessutom ta med följande handverktyg:

 • Batteridriven borrmaskin och träborrar
 • Exenterslipmaskin med egen dammsugare
 • Egna mejslar och stämjärn och små handverktyg som t.ex. knivar
 • Egna handslipningsstöd
 • Egna slippapper & ark, grovlek upp till 150

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.