401 Möbelsnickare / Final

Finalister

Marco Boman

Stadin AO

Harri Haapaniemi

Tredu

Lukas Hielkema

Omnia

Alexander Häggman

Optima

Fredrik Häggman

Optima

Igor Iaruk

Omnia

Rasmus Joki

SASKY

Oliver Schule

SASKY

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Uppgiften är att tillverka en produkt inom snickeribranschen. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt en CNC-maskin på ett ändamålsenligt och arbetssäkert sätt. Den tävlande ska planera de olika skedena i tillverkningen och välja en lämplig ordningsföljd för arbetena. De färdiga arbetena ska ha exakta mått och uppfylla kvalitetskraven, och även beakta tidtabellen. De färdiga produkterna ska vara säljbara.  

Finalarbetet i grenen för möbelsnickare går ut på att tillverka en produkt enligt givna instruktioner. Den tävlande ska planera tillverkningen av produkten och göra en kaplista, där delarnas material, dimensioner och antal framgår. Efter detta fortsätter tillverkningen från maskin till maskin, samtidigt som de olika bearbetningsskedena (inställningarna) framskrider. Avslutningsvis gör den tävlande slutfinishen och monterar ihop produkterna. Bedömningskriterierna för produkten motsvarar berömliga nivån B5. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom träindustrin och konstindustrin, kompetensområdena för snickare och artesan. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

 • Föremål som mäts objektivt 40 p  
 • Fogar och konstruktioner 15 p  
 • Slutfinish och produktens funktionalitet 15 p  
 • Arbetssäkerhet 10 p  
 • Kaplista 10 p   
 • Materialanvändning och nya komponenter 5 p   
 • Tidsanvändning 5 p 

Om flera tävlande har samma slutpoäng fastställs ordningsföljden enligt ovannämnd poänglista. 

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen genomförs enligt Mästare-reglerna. Föremålen för bedömning preciseras mera ingående i bedömningsblanketten. 

I bedömningen deltar 4 domare: huvuddomaren och tre andra yrkespersoner inom snickeribranschen  

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt minst 5% ingår i bedömningskriterierna. 

 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling 
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet 

Grenens tidtabell

måndag 16.5.2022

FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, öppningsdag 

 • 11.00–15.00 Ackreditering av de tävlande och lagledarna 
 • 14.00–16.00 Tid för samverkan mellan de tävlande, domarna och grenfunktionärerna på grenområdet, man får bekanta sig med grenområdet 
 • 15.00–16.00 Träff för juryn, lagledarna och följeslagarna 
 • 18.00–19.00 Mästare2022 Öppningsceremoni, de tävlande kommer till Isomäki Areena lagvis  

tisdag 17.5.2022 

 • 8.00–17.00 FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 1 

onsdag 18.5.2022 

 • 8.00–17.00 FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 2 

torsdag 19.5.2022 

 • 8.00–12.00 FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 3 
 • 12:00 Tävlingen avslutas i alla grenar  
 • 12:30 Resultatet publiceras på grenområdet för följeslagarna, 30 min. tid att inlämna protest.  
 • 13:00 Feedbackdiskussion för de tävlande och förberedelser inför avslutningsceremonin 
 • 15:00 Mästare2022-avslutningsceremoni 

Det grenvisa programmet preciseras senare 

Tävlingstiden är sammanlagt 18 timmar. 

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde 

 •  Förutom på förhand bearbetade råämnen har de tävlande också tillgång till grenområdets maskiner och anordningar. Tillverkningen av produkten sker med träbearbetningsmaskiner och redskap för snickeribranschen. 

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan. 

Den tävlande ska ta med  

Den tävlande ska ta med sig egna stämjärn och sinksåg, ackudriven borrmaskin/skruvdragare (2 st.) samt arbetskläder och personlig skyddsutrustning. Övrig utrustning ser tävlingsarrangören till att finns färdigt på tävlingsplatsen. 

Exempelbild på produkten: 

Praktiska råd

Tekniska problem 

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du lyfta upp handen. 

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Extern utrustning 

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB-minnessticka, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.  

Telefoner 

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Datafiler och utskrifter 

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet. 

Att lyssna på musik  

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.

Domare

 • Huvuddomare, Jaakko Järvi, Puulon Oy 
 • Reima Mäntyranta, JEDU 
 • Marko Timonen, Snickare 
 • Wili Vuorinen, Omnia 
 • Jorma Saastamoinen, Projecta Oy

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A

Uppgiftbeskrivning

Modul A.  

 • Uppgörande av kaplista  
 • CMC-programmering och -bearbetning 
 • Användning av maskiner och apparater   
 • Delhelheter 1 och 2. 
 • arbetssäkerhet  

Modul B

Uppgiftbeskrivning

Modul B.  

 • CMC-programmering och -bearbetning 
 • Användning av maskiner och apparater   
 • Delhelheter 1 och 2. 
 • arbetssäkerhet  

Modul C

Uppgiftbeskrivning

Modul C.  

 • Slutfinish  
 • Hopmontering  
 • Tidsanvändning  
 • Färdig produkt 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.