305 Närvårdare / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Uppgift 1.

Tid för tävlingsuppgiften är 1 h 15 minuter, 33 poäng

Den tävlande gör en videouppgift, där hen observerar kunnande i att främja delaktighet, hälsa, trygghet och välmående.


Uppgift 2.

Tid för tävlingsuppgiften är 1 h, 33 poäng

Den tävlande utför uppgifter gällande identifiering av hjälpmedel, handledning i användningen och bedömning av funktionsförmågan.


Uppgift 3.

Tid för tävlingsuppgiften är 1 h 30 minuter, 34 poäng

Den tävlande utför mångsidiga skriftliga uppgifter där det teoretiska kunnandet bedöms.

Bedömning

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0-100 poäng (33 poäng + 33 poäng +34 poäng).

Kraven på yrkesskicklighet i tävlingsuppgifterna i den här grenen grundar sig på bedömningskriterierna gällande berömlig nivå i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (nya examensgrunder 2018). Ifråga om kompetensområden i utbildningen till närvårdare grundar sig tävlingsuppgifterna på de obligatoriska examensdelarna Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga. Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå i utbildningen till akutvårdare på grundnivå är att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Grenens tidtabell

Den totala tiden för att genomföra tävlingsuppgifterna är 3 timmar 45 minuter.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören ansvarar för att allt nödvändigt som behövs för tävlingen Tävlingsarrangören ser till att en dator eller laptop som behövs i alla uppgifter reserveras till tävlingsplatsen.

Praktiska råd

  • Id-kort, körkort eller dylikt för att bestyrkaidentiteten (även FPA-kortet är ok). 
  • Den tävlande ska ha med sig namnskylt och arbetsskor. Dessutom ska de tävlande fästa uppmärksamhet vid allmän prydlighet och lämplig klädsel. 

Om man vill så får man ta med sig något litet mellanmål.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.