104 Transportlogistik / Final

Finalister

Victor Aittolampi

Gradia

Valtteri Elg

Varia

Titta-Maria Hiltunen

Riveria

Ilmari Laitila

WinNova

Joona Saloma

Novida

Ilari Salomaa

Gradia

Sami Suuronen

Savon ammattiopisto

Miro Virtanen

Novida

Finalplats

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Uppgiften är att avklara nio olika uppgiftshelheter. En av uppgifterna innehåller en förhandsuppgift. Centralt innehåll i uppgifterna är arbetssäkerhet, lastning och lossning av en last med olika hjälpmedel, användning av fraktberäkningsgrunder, säkrande av last enligt standarden EN 12195-1:2010, förutseende och ekonomisk körning samt behärskande av teorikunskap.

De tävlande kan avlägga yrkesprov i följande examensdelar: Arbete som kräver spetskompetens, Lastbilstransporter, Behärskande av godstransporter med lastbil och Massgodstransporter. Yrkesprov som man vill avlägga ska före tävlingen meddelas till huvuddomaren. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Uppgifterna innehåller kvantitativ och kvalitativ bedömning.

 • Behärskande av arbetsprocessen (ca 30%)
 • Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material (ca 40%)
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (ca 20%)
 • Nyckelkompetenser för livslångt lärande (ca 10%)

Kvalitativ bedömning 30% och kvantitativ bedömning 70%.

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Tävlingens tidtabell

I tävlingen följer man Mästare-evenemangets officiella tävlingstidtabell, enligt vilken de tävlande utför uppgifterna.

Måndag 16.5.2022 utgör ett undantag.

Möjlighet att bekanta sig med grenområdet klockan 13.00-15.00 på Satakunnan pelastusharjoitusalue (Satakundas räddningsövningsområde). Klockan 15.00-16.00 får man bekanta sig med DB Schenkers och Kaukokiitos terminaler.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

 • Scania lastbilar
 • Toyota Material Handling truck, lastpallsflyttare och pallyftare
 • Haklifts lastsäkringsutrustning
 • Styckegodslyft
 • Creanex -simulator
 • Skyddshjälm med hakrem
 • Skyddsglasögon
 • Skyddshandskar 
 • DB Schenkers och Kaukokiitos terminaler
 • Personliga skyddskläder (ISO EN 20471, skyddsklass 2)

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Den tävlande ska ta med sig

Personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap, t.ex. pennor som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna.

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.

Uppgifter och bedömningar från tidigare år finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik 

Är inte tillåtet under tävlingsuppgifterna.

Domare

Tävlingens domare

 • Huvuddomare Petteri Makkonen, Savon ammattiopisto
 • Timo Kesseli, Savon ammattiopisto
 • Johanna Plyhm, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Veijo Reimi, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Tommi Aaltonen, Sataedu
 • Jani Kaljunen, Sataedu
 • Jarmo Karonen, Auramaa-yhtiöt
 • Jouni Mulari, Redu
 • Juhani Visuri, Redu
 • Juhani Kuusisto, DB Schenker
 • Timo Känsälä, DB Schenker
 • Kalle Salo, Keuda
 • Kari Jäppinen, Toyota Material Handling
 • Mikael Elo, Toyota Material Handling
 • Miikka Laaja, Creanex Oy
 • Sami Riikonen, Varia
 • Timo Määttä, Kainuun ammattiopisto
 • Jarmo Iivari, OSAO
 • Heikki Salonen, Gradia
 • Tuomas Syvänen, Gradia
 • Päivi Nieminen, WinNova
 • Jarkko Leppä, Esedu
 • Timo Järvinen, Tredu

Modul A./Att söka arbete och arbetsintervju, 10 poäng

Modul A.

Uppgiften är att söka arbete inom transportbranschen hos DB Schenker Oy. Den tävlande söker en arbetsplats genom att använda DB Schenkers elektroniska rekryteringskanaler och skriver en CV som är enligt platsannonsen. Dessutom deltar de tävlande i en 30 minuter lång arbetsintervju under Mästare2022 -evenemanget. 

Platsannonsen är öppen på DB Schenker Oy:s webbsidor 9-13.5.2022 under rubriken ”Taitaja2022 Finaalitehtävä” (”Mästare2022 Finaluppgift”)

Uppgiften har två delar. Att söka arbete är en förhandsuppgift och arbetsintervjun sker under Mästare2022 -evenemanget.

Tid för uppgiften: Att söka arbetet 1 timme, arbetsintervju 0,5 timme.

Modul B./Terminallastning, 12,5 poäng

Modul B.

Uppgiften är att säkert lasta och lossa en styckegodslast i Schenkers och Kaukokiitos terminal genom att använda elektroniska system. Den tävlande förbereder och backar lastbilen mot lastbryggan för lossning och lastning. I uppgiften används Toyota pallyftare och lastpallsflyttare.  

Tid för uppgiften: 4 timmar

Modul C./Att framföra en fordonskombination, 5 poäng

Modul C.

Uppgiften är att på ett förutseende sätt framföra och hantera en fordonskombination och att följa trafikreglerna i olika simuleringsmiljöer. I uppgiften används Creanex Oy:s simulator.  

Tid för uppgiften: 0,5 timme

Modul D./Behärskande av teorikunskaper, 12,5 poäng

Modul D.

Uppgiften är att besvara skriftliga flervalsfrågor utarbetade av Kuljetusturva Oy gällande företagsamhet, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan och ADR-grundkursen inom logistikbranschen.

Tid för uppgiften: 1 timme.

Modul E./Lastning av en fordonskombination 12,5 poäng

Modul E.

Den tävlande har i uppgift att på ett säkert sätt lasta massgods i en fordonskombination med Toyota-truckar enligt fraktsedeln.

Tid för uppgiften: 2 timmar

Modul F./Användning av styckegodslyft, 12,5 poäng

Modul F.

Den tävlande har i uppgift att förbereda lastbilen och lyften så att de är klara för lastning, och enligt fraktsedeln på ett säkert sätt lasta stora kollin i lastbilen med styckegodslyft genom att använda lyfthjälpmedel. Efter lastningen ska lastbilen, lyften och lasten ställas i skick för vägtrafik.

Tid för uppgiften: 2 timmar

Modul G./Körskicklighetsbana och hantering av växelflak, 12,5 poäng

Modul G.

Uppgiften börjar med en kontroll av fordonets skick inför körningen. Den tävlande har i uppgift att avklara en körskicklighetsbana med en Scania G 500 B6x2*4 lastbil. Dessutom ska den tävlande utföra hantering av ett växelflak med en krokanordning och meddela kunden vilka uppgifter som behövs för lastning.

Tid för uppgiften: 1 timme

Modul H./Förutseende och ekonomisk körning, 12,5 poäng

Modul H.

Den tävlande utför en tävlingsuppgift i ekonomisk och förutseende körning i trafiken med en lastad Scania R 540 6×2*4 lastbil. Rutten innehåller landsvägs- och stadskörning. 

Tid för uppgiften: 1 timme.

Modul I./Säkrande av last, 10 poäng

Modul I.

Den tävlande ska, genom att använda olika slags lastsäkringsutrustning som Haklift Oy tillhandahåller, säkra en last enligt standarden EN 12195-1:2010.

Tid för uppgiften: 0,75 timme

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.