104 Kuljetuslogistiikka / Finaali

Finalistit

Victor Aittolampi

Gradia

Valtteri Elg

Varia

Titta-Maria Hiltunen

Riveria

Ilmari Laitila

WinNova

Joona Saloma

Novida

Ilari Salomaa

Gradia

Sami Suuronen

Savon ammattiopisto

Miro Virtanen

Novida

Finaalipaikka

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Tehtävänä on suorittaa yhdeksän eri tehtäväkokonaisuutta. Yksi tehtävistä sisältää ennakkotehtävän. Tehtävien keskeiset sisällöt ovat työturvallisuus, kuorman lastaaminen ja purkaminen erilaisilla apuvälineillä, rahditusperusteiden käyttö, kuorman varmistaminen standardin EN 12195-1:2010, ennakoiva ja taloudellinen ajaminen ja teoriatiedon hallinta.  

Kilpailijat voivat suorittaa näytön seuraavista tutkinnonosista: Huippuosaajana toimiminen, Kuorma-autokuljetukset, Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, ja Massatavarakuljetukset. Suoritettavat näytöt ovat ilmoitettava ennen kilpailua päätuomarille.  

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu seuraavien tutkinnon osien kiitettävän tason vaatimuksiin: Kuorma-autokuljetukset, Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, Yhdistelmäajoneuvokuljetukset ja Massatavarakuljetukset.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana. Lopullisista arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo kokouksessaan. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Tehtävät sisältävät määrällistä ja laadullista arviointia. 

 • Työprosessin hallinta (noin 30 %) 
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta (noin 40 %) 
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta (noin 20 %) 
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot (noin 10 %) 

Laadullinen arviointi 30% ja määrällinen arviointi 70%. 

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5% 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Kilpailussa noudatetaan Taitaja-tapahtuman virallista kilpailuaikataulua, minkä aikana kilpailijat suorittavat tehtävät.  

Poikkeuksena maanantai 16.5.2022:

Mahdollisuus tutustua lajialueeseen kello 13.00-15.00 Satakunnan pelastusharjoitusalueella. Kello 15.00-16.00 tutustuminen DB Schenkerin ja Kaukokiidon terminaaleihin.  

Kilpailuaika on yhteensä 13,75 tuntia. 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

 •  Scania kuorma-autot 
 • Toyota Material Handling trukki, lavansiirtovaunu ja haarukkavaunu 
 • Hakliftin kuormanvarmistusvälineet 
 • Kappaletavaranostin 
 • Creanex -simulaattori 
 • Suojakypärä leukahihnalla 
 • Suojalasit 
 • Suojakäsineet 
 • DB Schenkerin ja Kaukokiidon terminaalit 
 • Henkilökohtainen suojavaatetus (ISO EN 20471, suojausluokka 2) 

Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä. Kilpailupaikat arvotaan ensimmäisenä päivänä koko viikoksi. 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvälineensä esim. kyniä, joita tarvitsee tehtävien luonnostelussa. 

Käytännön ohjeita

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Ulkoiset laitteistot 

Kaikenlaisten ulkoisten laitteiden (kovalevy, USB-muistitikku, tabletti, puhelimet yms.) kytkeminen kilpailukoneeseen on kielletty.  

Puhelimet 

Puhelimet on pidettävä suljettuna kilpailusuorituksen aikana. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Musiikin kuuntelu 

Ei ole sallittua kilpailutehtävien aikana.

Tuomarit

 • Päätuomari Tuomas Syvänen Gradia
 • Timo Kesseli Savon AO
 • Johanna Plyhm Stadin AO
 • Veijo Reimi Stadin AO
 • Tommi Aaltonen Sataedu
 • Jani Kaljunen Sataedu
 • Jarmo Karonen Auramaa-yhtiöt
 • Jukka Vataja Auramaa-yhtiöt
 • Jouni Mulari Redu
 • Juhani Visuri Redu
 • Juhani Kuusisto DB Schenker
 • Timo Känsälä DB Schenker
 • Kalle Salo Keuda
 • Kari Jäppinen Toyota Material Handling
 • Mikael Elo Toyota Material Handling
 • Miikka Laaja Creanex Oy
 • Eveliina Mikkonen Creanex Oy
 • Sami Riikonen Varia
 • Timo Määttä KAO
 • Jarmo Iivari OSAO
 • Heikki Salonen Gradia
 • Päivi Nieminen WinNova
 • Jarkko Leppä Esedu
 • Atte Illman Posti
 • Rami Myllymäki Posti
 • Timo Järvinen Tredu
 • Marko Eskelinen Ysao
 • Jouni Häkkinen Riveria
 • Jari Salonen Novida
 • Jaakko Vettenranta Grutech Oy

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Työpaikan hakeminen ja työhaastattelu, 10 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on hakea kuljetusalan työpaikkaa DB Schenker Oy:stä. Kilpailija hakee työpaikkaa käyttäen DB Schenkerin sähköisiä rekrytointikanavia ja tekee työpaikkailmoitukseen soveltuvan CV:n. Sen lisäksi kilpailijat osallistuvat 30 minuuttia kestävään työhaastatteluun Taitaja 2022 -tapahtumassa.   

Työpaikkailmoitus on avoinna DB Schenker Oy:n verkkosivuilla 9.-13.5.2022 otsikolla ”Taitaja2022 Finaalitehtävä”  

Tehtävä on kaksiosainen. Työpaikan hakeminen on ennakkotehtävä ja työhaastattelu on Taitaja-tapahtumassa. 

Tehtävän kesto: Työpaikan hakeminen 1 tunti, työhaastattelu 0,5 tuntia.  

Moduuli B/Terminaalilastaus, 12,5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on lastata ja purkaa turvallisesti kappaletavarakuorma Schenkerin ja Kaukokiidon terminaalissa käyttäen sähköisiä järjestelmiä. Kilpailija valmistelee ja peruuttaa kuorma-auton lastauslaituriin kuorman purkamista ja lastausta varten. Tehtävässä on käytössä Toyotan haarukkavaunu ja lavansiirtovaunu.   

Tehtävän kesto: 4 tuntia 

Moduuli C/Yhdistelmäajoneuvon kuljettaminen, 5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on kuljettaa ja käsitellä yhdistelmäajoneuvoa ennakoivasti ja liikennesääntöjä noudattaen erilaisissa simulaatioympäristöissä. Tehtävässä käytetään Creanex Oy:n simulaattoria.   

Tehtävän kesto: 0,5 tuntia 

Moduuli D/Teoriatiedon hallinta, 12,5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on vastata Kuljetusturva Oy:n tekemiin logistiikka-alan yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työ- ja liikenneturvallisuutta sekä työkyvyn edistämistä koskeviin kirjallisiin ja ADR-peruskurssin monivalintakysymyksiin. 

Tehtävän kesto: 1 tunti 

Moduuli E/Yhdistelmäajoneuvon kuormaus, 12,5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Kilpailijan tehtävänä on kuormata turvallisesti ajoneuvoyhdistelmään massatavaraa Toyota –trukeilla rahtikirjan mukaisesti.  

Tehtävän kesto: 2 tuntia 

Moduuli F/Kappaletavaranostimen käyttö, 12,5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Kilpailijan tehtävänä on valmistella kuorma-auto ja nosturi kuormausvalmiiksi ja kuormata turvallisesti kuorma-autoon rahtikirjan mukaisesti suurikokoisia kolleja kappaletavaranostimella nostoapuvälineitä käyttäen. Kuormaamisen jälkeen kuorma-auto, nosturi ja kuorma valmistellaan tieliikennekuntoon. 

Tehtävän kesto: 2 tuntia  

Moduuli G/Ajotaitorata ja vaihtolavan käsittely, 12,5 pistettä

Tehtäväkuvaus

Tehtävä alkaa ajoonlähtötarkastuksella. Kilpailijan tehtävänä on suorittaa ajotaitorata Scania G 500 B6x2*4 kuorma-autolla. Sen lisäksi kilpailija suorittaa vaihtolavan käsittelyn koukkulaitteella ja ilmoittaa asiakkaalle kuormausta varten tarvittavat tiedot.  

Tehtävän kesto: 1 tuntia 

Moduuli H/Ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, 12,5 pistettä 

Tehtäväkuvaus

Kilpailija suorittaa kuormatulla Scania R 540 6×2*4 kuorma-autolla ennakoivan ja taloudellisen ajon reitin. Reitti sisältää maantie- ja kaupunkiajoa.  

Tehtävän kesto: 1 tunti 

Moduuli I/Kuorman varmistaminen, 10 pistettä

Tehtäväkuvaus

Kilpailija varmistaa kuorman standardin EN 12195-1:2010 mukaisesti erilaisia Haklift Oy:n kuormanvarmistusvälineitä käyttäen.   

Tehtävän kesto: 0,75 tuntia 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.