104 Transportlogistik / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Johanna Plyhm, Stadin AO

johanna.plyhm@edu.hel.fi

0408613950

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Behärskande av teorikunskaper 

De tävlande besvarar flervalsfrågor kring företagsamhet, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen. Tid för uppgiften 30 min.  

Modul 2. Körning med lastbil (simulatoruppgift) 

Den tävlande ska med Creanex OY:s simulator köra en på förhand bestämd rutt på ett ekonomiskt sätt och följa trafikreglerna. Tid för uppgiften 20 min.  

Modul 3. Hantering av bencontainer för en lastbil och behärskande av fordonet. 

Den tävlande ska ta ett bencontainer på en lastbil och köra en körskicklighetsbana  
och efter det ta bort fotflaket från lastbilen. Tid för uppgiften 45 min.   

Modul 4. Hantering av motviktstruck 

Den tävlande ska flytta europallar mellan två punkter längs körskicklighetsbanan. Tid för uppgiften 30 min.  

Modul 5. Skriva en CV 

Det här är en förhandsuppgift. Den tävlande ska skriva en CV, där hen motiverar varför hen borde få vara tävlande i Mästare2022-finalen i Björneborg. Tid för uppgiften 60 min. 

Föruppgiften återsänds i PDF-format senast den 25 januari 2022 till grenansvarigas e-post juha.hamalainen@winnova.fi.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0-100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet. Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 5.  

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

 • Modul 1. Behärskande av teorikunskaper 20 p. 
 • Modul 2. Körning med lastbil (simulatoruppgift) 20 p. 
 • Modul 3. Hantering av bencontainer för en lastbil och behärskande av fordonet 25 p. 
 • Modul 4. Hantering av motviktstruck 25 p. 
 • Modul 5. Skriva en CV 10 p. 

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 10% 

Kvantitativ bedömning 90% 

Bedömningen görs av minst tre (7) domare / semifinalort. 

Exempel på bedömningen: 

Behärskande av arbetsprocessen (ca 30%)  

 • planering av det egna arbetet  
 • behärskande av arbetets helhet   
 • ekologiskt och högklassigt arbete  

Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material (ca 40%)  

 • granskningar   
 • lastning   
 • säkring av lasten   
 • hantering av fordonet  

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (ca 20%)  

 • användning av instruktionsböcker   
 • allmän kunskap om logistik   
 • företagsamhet   
 • kundbetjäning   
 • väg- och godstrafikens lagstiftning  

Nyckelkompetenser för livslångt lärande (ca 10%)  

 • problemlösningsförmåga och interaktionsfärdigheter  
 • användning av personlig skyddsutrustning  
 • arbetssäkerhet 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4-6 timmar (7.30-13.00 och 11.30-16.00). 

Material och maskiner

 • Tävlingsarrangören ser till att de maskiner, apparater, redskap, tillbehör och fordon som behövs för varje tävlande finns till hands, samt ger de tävlande introduktion i de apparater som används i tävlingsuppgiften.  
 • Creanex –simulator, 3-axlig lastbil med höjbart lastplan, motviktstruck, pallyftare, europallar miniräknare, anteckningsmaterial. 

Praktiska råd

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Arbetskläder, skyddsskor, arbetshandskar enligt standarden EN ISO 20471, klass 2. 
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.