Genomförandet av Mästare2022-semifinalerna i de tävlandes egna läroanstalter utföll väl

På grund av den rådande undantagssituationen genomfördes semifinalerna i Mästare2022 utspridda i de tävlandes egna läroanstalter under veckorna 5–7. I semifinalerna tävlade sammanlagt närmare 1500 studerande i 44 olika grenar.

Semifinaltävlingarna har under de senaste veckorna hållits runtom i Finland. De tävlande utförde semifinaluppgifterna i sina egna läroanstalter och de som klarade sig bäst går vidare till finalerna som arrangeras i Björneborg. Det har varit en stor kraftansträngning för grenfunktionärerna och läroanstalterna, men trots det lyckades planeringen och det praktiska genomförandet av semifinalerna exemplariskt.

”Mästare2022-semifinalerna var ett verkligt prov på kunnande både av de skickliga studerandena inom yrkesutbildningen och av deras lärare. De genomförda semifinalerna var också ett bevis på semifinalkoordinatorernas och de grenansvarigas kunnande och snabba anpassning till den förändrade situationen. Tack för att ni möjliggjorde Mästare2002-fianlerna!” summerar Mästare2022-tävlingschefen Tuomas Mäki-Ontto.

En förteckning över alla finalister publiceras på Mästare2022-webbsidorna senast måndagen 7.3.

Med arbetsglädje mot Mästare2022-evenemanget

Efter de arbetsintensiva semifinalveckorna är det dags att rikta blicken mot våren och Mästare2022-evenemanget. Planeringen och organiseringen av storevenemanget förlöper med fart. I grenarna håller man redan på med att förbereda finaluppgifterna.

’’Vi går med en bra och ivrigt förväntansfull feeling mot evenemanget och just nu håller vi på med att jobba med att färdigställa finaluppgifterna i vår gren’’, berättar Tuija Peni som är grenansvarig i rengöringsservice.

De grenvisa finalsidorna publiceras tisdagen 15.3. På finalsidorna finns förutom uppgiftsbeskrivningar och -moduler även information gällande praktiska anvisningar, tidtabell för grenen och domarna.

Du är möjligen intresserad av

Över 350 tävlande tog sig till finalen i Mästare2022

Semifinalerna är nu bakom oss och grenarnas resultat är slutgiltiga. […]

Uppdaterad info gällande logi

Vi har fått väldigt många förfrågningar gällande logibokningar. Vi kommer […]

Följ semifinalerna i sociala medier

I läroanstalter runtom i Finland tävlar man som bäst i […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.