Mästare2022-semifinalerna närmar sig

Anmälningstiden till Mästare2022 semifinalerna är den 4–29.10.2021. Antalet tävlingsgrenar är 45 stycken, varav tre är MästarePLUS grenar. Välkommen med på en inspirerande resa in i Mästare-världen!

I Mästare kan man delta om man under tävlingsåret fyller max 21 år och studerar inom yrkesutbildningen. Det finns även fem grenar utan åldersgräns: CAD-planering, floristik, rengöringsservice, välfärdsteknologi och anläggning av grönområde. I MästarePLUS-grenarna finns ingen åldersgräns och i dessa kan studerande i behov av särskilt stöd delta.

Kom med på Mästare-resan!

Läroanstaltens lagledare anmäler alla skolans tävlande på en gemensam blankett till Skills Finland. Anvisningar gällande anmälan och samt anmälningsblanketten skickas per e-post till läroanstaltens lagledare före anmälan öppnar. Anmälan är bindande och förutsätter deltagande i semifinalen.

Semifinalerna arrangeras på läroanstalter runt om i Finland 31.1-4.2.2022. Mästare2022-FM-finalen arrangeras i Björneborg den 16–19.5.2022. En preliminär lista över semifinalorterna per gren publiceras senare.

Du är möjligen intresserad av

Över 350 tävlande tog sig till finalen i Mästare2022

Semifinalerna är nu bakom oss och grenarnas resultat är slutgiltiga. […]

Genomförandet av Mästare2022-semifinalerna i de tävlandes egna läroanstalter utföll väl

På grund av den rådande undantagssituationen genomfördes semifinalerna i Mästare2022 […]

Uppdaterad info gällande logi

Vi har fått väldigt många förfrågningar gällande logibokningar. Vi kommer […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.