Semifinalerna i Mästare2022 genomförs utspridda i de tävlandes egna läroanstalter

Semifinalerna i Mästare2022 genomförs i alla grenar utspridda i de tävlandes egna läroanstalter. Det sker veckorna 5-7 enligt situationen för grenen.

Förändringarna i tidtabellerna för de grenvisa semifinalerna meddelas till deltagarna från grenens sida samt uppdateras på grensidorna till www.taitaja2022.fi så fort som möjligt.

Coronaläget som snabbt försvagats och försämrats har medfört att det blivit osäkert om Mästare20022-semifinalerna skulle kunna genomföras enligt den ursprungliga planen. Av den anledningen har de grenansvariga, semifinalkoordinatorerna och tävlingsledningen i  Mästare2022 samt Skills Finland utrett alternativa sätt att genomföra semifinalerna. Beslutet om att genomföra semifinalerna utspridda i de tävlandes egna läroanstalter bygger på den ovannämnda utredningen. Med dessa åtgärdsförändringar kan vi arrangera semifinalerna och på det sättet säkerställa att  Mästare2022-finaltävlingarna kan genomföras i maj 2022.

Mer info:

Tävlingschef

Tuomas Mäki-Ontto

tuomas.maki-ontto@sataedu.fi

040 199 4401

Du är möjligen intresserad av

Över 350 tävlande tog sig till finalen i Mästare2022

Semifinalerna är nu bakom oss och grenarnas resultat är slutgiltiga. […]

Genomförandet av Mästare2022-semifinalerna i de tävlandes egna läroanstalter utföll väl

På grund av den rådande undantagssituationen genomfördes semifinalerna i Mästare2022 […]

Uppdaterad info gällande logi

Vi har fått väldigt många förfrågningar gällande logibokningar. Vi kommer […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.