312 Turism / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 8.30-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Försäljning av turismservice 60 p 

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är Kundbetjäning inom turismbranschen och Försäljning av resetjänster. 

Uppgiftens tävlingstid är 2h för det skriftliga utförandet samt 5 minuter för presentation. Utgående från kundernas önskemål ska tävlingsparet göra en resplan inklusive prissättning samt göra en presentation enligt uppgiften som ges på tävlingsdagen. Kundgrupp, tema, tidtabell och budget klargörs under tävlingsdagen.  

Modul 2. Receptionsservice på ett hotell 15 p 

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är Kundbetjäning inom turismbranschen och Receptionsservice på ett hotell.  

Tävlingsparets uppgift är att fungera som receptionister. I tävlinguppgiften ingår uppgifter som hör ihop med receptionistens arbete samt kundbetjäning.  

Modul 3. Teoriuppgifter 25 p

Teoriuppgifter om grunderna inom turism 25 p  

Frågorna behandlar följande tre examensdelar inom grundexamen i turism: 

 • Kompetensområdet för inkvarteringstjänster(receptionist)  
 • Kompetensområdet för försäljning av resetjänster (rese-expert) och  
 • Kompetensområdet för turismservice (producent av turismservice).  

Frågorna är på ett omfattande sätt kopplat till turismbranschen. Förutom tidigare nämnda kompetensområden, ingår också frågor om Mästare-tävlingens obligatoriska teman: företagsamhet, hållbar utveckling, välmående i arbetet samt arbetarskydd.  

Tävlingstiden är 30 minuter.  

Tävlingsparet ska svara (rätt/fel) på ett antal skriftliga frågor.

Bedömning

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0-100 p. Bedömningen är antingen kvantitativ eller kvalitativ. Bedömningen görs av 3 domare. I bedömningen används bedömningskriterierna (B5) och kraven på yrkesskicklighet inom grundexamen i turismbranschen. I bedömningen används kriterier för följande examensdelar i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen: Kundbetjäning inom turismbranschen, Receptionsservice på ett hotell, Genomförande av turisttjänster och Försäljning av resetjänster. 

 Till uppgiftsbeskrivningen kan en 30 % ändring tillkomma under tävlingsdagen.  

Bedömning: 
Försäljning av resetjänster 60 p 

 • Skriftligt arbete 30 p 
 • Presentation 30 p 

Receptionsservice på ett hotell 15 p 

 • Arbetsuppgifter i en reception 

Teoriuppgifter om grunderna inom turism 25 p  

 • Svaren på frågorna är korrekta  

Grenens tidtabell

Tävlingstiden för uppgifterna är 4–6 timmar (8.30-16.00). 

Material och maskiner

 • De tävlande har 2 datorer / par till sitt förfogande.  Datorerna har internetuppkoppling samt Microsoft Office-programpaket.  Uppgiften printas ut och skickas per e-post till huvuddomaren.  
 • Platsen för presentationen kommer att avgränsas till ett lugnt och tyst område, dit varken publik eller andra studerande har tillträde.  
 • Anteckningsredskap, pennor och papper 
 • Utprintat material som ingår i Modul 2, receptionsservice på hotell.  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • den tävlande ska ta med sig arbetskläder godkända av sin egen läroanstalt. 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.