312 Matkailu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 2.2.2022 klo 8.30-16.00

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Moduuli 1. Matkapalvelujen myynti 60 p 

Kilpailutehtävän osaamisalueet ovat Matkailualan asiakaspalvelu ja Matkapalvelujen myynti. 

Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 2 h kirjalliseen tuotokseen, 5 minuuttia esitykseen. Kilpailijaparin tehtävänä on tehdä matkasuunnitelma asiakkaiden toiveita noudatellen hinnoitteluineen sekä tehdä kisapäivänä annettavan tehtävän mukainen esitys. Asiakasryhmä, teema, aikataulu ja budjetti tarkentuvat kilpailupäivänä. 

Moduuli 2. Hotellin vastaanottopalvelut 15 p 

Kilpailutehtävän osaamisalueet ovat matkailualan asiakaspalvelu ja hotellin vastaanottopalvelut.  

Kilpailijaparin tehtävänä on toimia vastaanottovirkailijoina. Teette vastaanottovirkailijalle kuuluvia työtehtäviä sekä palvelette asiakkaita. 

Moduuli 3.  Teoriatehtävät 25 p

Teoriatehtäviä matkailun perusteista. 

Kysymykset koskevat matkailualan perustutkinnon kolmea osaamisalaa:  

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)  
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) ja  
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja).  

Kysymyksiä on laaja-alaisesti matkailuun liittyen. Osaamisalojen kysymysten lisäksi kysymyksiä Taitaja-kilpailun pakollisista teemoista: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.  

Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 30 minuuttia. 

Kilpailijaparin tehtävänä on vastata kirjallisesti (oikein/väärin) annettuihin kysymyksiin.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta: 
 

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. Kilpailutehtävien arviointi on joko määrällistä ja/tai laadullista. Arvioinnin suorittaa kolme tuomaria. Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä (K5). Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelmasta seuraavia tutkinnonosien kriteereitä: Matkailualan asiakaspalvelu, Hotellin vastaanottopalvelut, Matkailupalvelujen toteuttaminen ja Matkapalvelujen myynti. 

Tehtävän kuvauksiin saattaa tulla 30 % muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivänä. 

Arviointi: 
Matkapalvelujen myynti 60 p 

 • Kirjallinen työ 30 p 
 • Esitys 30p 

Hotellin vastaanottopalvelut 15 p 

 • Vastaanoton työtehtävät 

Teoriatehtävä matkailun perusteet 25 p  

 • Vastaukset annettuihin kysymyksiin oikein 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 4–6 tuntia (8.30-16.00). 

Materiaalit ja laitteet

 • Kilpailijoilla on käytettävissä 2 tietokonetta / pari. Tietokoneissa on Internet-yhteys ja Microsoft Office -ohjelmistopaketti. Tehtävä tulostetaan ja lähetetään sähköpostitse päätuomarille. 
 • Esitystehtävän suorittamispaikka rajataan rauhalliseksi, eikä tilassa ole yleisöä eikä muita opiskelijoita 
 • Luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
 • Semifinaalikoordinaattorin toimittamat tulostettava materiaali hotellin vastaanoton tehtävään, Moduuli 2. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
 • oppilaitoksen hyväksymän työasun 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.