312 Turism / Final

Finalister

Mianda Fath

Gradia

Julia Vajanto

Gradia

Maija Killström

Omnia

Mari Mäntysalo

Omnia

Pekka Korteniemi

Redu

Annu Rinne

Redu

Tiina Koskinen

OSAO

Greta Pulli

OSAO

Nailja Moukoc

Riveria

Selina Pippuri

Riveria

Julia Orava

Turun Ammatti-instituutti

Delia Tammeleht

Turun Ammatti-instituutti

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Omfattningen på grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven för berömlig nivå inom grundexamen inom turismbranschen. Inom uppgiften bedöms kunskaperna inom kompetensområdena för reseexpert, receptionist och producent av turismservice.

Uppgifterna baserar sig på Mästareuppgifter från tidigare år. Finalbeskrivningens uppgifter kan ändras med 30%.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängsättningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoäng för grenens uppgifter är 100 poäng.

Tävlingsprestationen bedöms dagligen, grenens domare avgör den slutliga bedömningen. Om de tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under tiden de utförs.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Tävlingsuppgiftens helhet bedöms enligt skalan 0–100 p. Vid bedömningen används kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna (B5) inom examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen. Bedömningen av tävlingsuppgifterna är kvantitativ och kvalitativ. Under varje tävlingsdag deltar huvuddomaren och minst 3 domare.

Grenens huvuddomare leder grenens finaltävling, men gör inte den kvalitativa bedömningen.

Obligatoriska teman i Mästare-tävlingen sammanlagt 5%

  • företagsamhet
  • hållbar utveckling
  • trivsel på arbetet och arbetssäkerhet.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är totalt 15 timmar och tävlingen genomförs under tre dagar.

Tävlingsuppgifterna utförs tisdag 17.5.2022 kl. 8.00–16.00, onsdag 18.5.2022 kl. 8.00–16.00 och torsdag 19.5.2022 kl. 8.00–12.00.

Material och maskiner

De tävlande har två bärbara datorer/par till sitt förfogande. Datorerna innehåller ett engelskspråkigt operativsystem, internetförbindelse samt Microsoft Office-paketet.

Praktiska råd

Den tävlande måste intyga sin identitet. De tävlande får inte ta med sig eller använda någon egen utrustning eller några egna apparater i tävlingen. Den tävlande tar med sig arbetskläder som den egna läroanstalten har godkänt.

Domare

  • huvuddomare Jarmo Kuosmanen, Gradia
  • övriga domare offentliggörs senare

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/Försäljning

Uppgiftbeskrivning

Modul A. Försäljning

Uppgiftens maxpoäng 30 p.

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är kundbetjäning inom turismbranschen och försäljning av resetjänster.

Ni arbetar vid Kulttuuriseikkailut Oy. Ni planerar ett resepaket för kunder. Beakta i paketet inkvartering, måltider, transporter och program. Gör en skriftlig försäljningspresentation och ett erbjudande med specificerade priser.

Dessutom ska ni presentera programmet muntligt, presentationen ska vara i max. 10 min. Försäljningspresentationen bandas för kundens behov. Det är tillåtet att göra anteckningar som stöd för presentationen.

Modulen varar totalt 4,5 timmar. I uppgifterna får man inte använda färdiga dokumentbottnar eller egna filer som producerats på förhand.

Övriga detaljer kring tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen.

Modul B/Turismtjänster

Uppgiftbeskrivning

Modul B. Turismtjänster

Uppgiftens maxpoäng 30 p.

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är kundbetjäning inom turismbranschen och genomförande av turismtjänster.

Ni planerar ett företagsevenemang. Dessutom ger ni anvisningar för den korta aktivitetsdel som ingår i evenemanget.

Modulen varar totalt 4,5 timmar.

Övriga detaljer kring tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen.

Modul C/Receptionsservice på ett hotell

Uppgiftbeskrivning

Modul C. Receptionsservice på ett hotell

Uppgiftens maxpoäng 25 p.

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är kundbetjäning inom turismbranschen och receptionsservice på ett hotell.

Tävlingsparets uppgift är att arbeta som receptionist.

Ni utför arbetsuppgifter som hör till en receptionist och betjänar kunderna. 

Modulen varar totalt 3 timmar.

Övriga detaljer kring tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen.

Modul D/Kundbetjäning

Uppgiftbeskrivning

Modul D. Kundbetjäning

Uppgiftens maxpoäng 15 p.

Tävlingsuppgiftens kompetensområden är kundbetjäning inom turismbranschen och genomförande av turismtjänster.

Ni planerar och genomför en kundbetjäningssituation som varar i 5 min.
Presentationssättet är fritt och kan vid behov åskådliggöras med hjälp av en bild.

Modulen varar totalt 3 timmar. 

Övriga detaljer kring tävlingsuppgiften och eventuella andra dokument som ska utarbetas inom tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.